Chia sẻ cách chọn ngày tốt mua xe chuẩn nhất hợp tuổi gia chủ

Theo phongthuyhoc.Vn thì quý vị khi chọn tậu xe , việc chọn màu xe ô tô và chọn ngày tốt mua xe là một trong 2 côngviệc quan trọng của con người. Vì thế để không bị mất thời gian khi sắm xe mới trong tháng 9 hay còn gọi là tháng bảy âm lịch thì kính mời quý bạn chọn bài sau đây để có thể coi được những ngày lành tháng tốt tậu xe hợp với tuổi mình cũng như mạng gia chủ.

1. Chủ nhật 10 Tháng 9

 • Nhằm ngày : Canh Tý, tháng Mậu Thân (20/7/2017 Âm lịch)
 • Là ngày : Tốt
 • Giờ tốt : Tí (23h — 01h),Sửu (01h — 03h),Mão (05h — 07h),Ngọ (11h — 13h),Thân (15h — 17h),Dậu (17h — 19h)
 • Giờ xấu : Dần (03h — 05h),Thìn (07h — 09h),Tỵ (09h — 11h),Mùi (13h — 15h),Tuất (19h — 21h),Hợi (21h — 23h)

→ Mời quý vị xem thêm : xem ngày đẹp mua nhà 2017 ở trong tháng chín cũng như trong tháng bảy âm lịch này.

2. Thứ tư 13 Tháng 9

 • Nhằm ngày : Quý Mão, tháng Mậu Thân (23/7/2017 Âm lịch)
 • Là ngày : Tốt
 • Giờ tốt : Tí (23h — 01h),Dần (03h — 05h),Mão (05h — 07h),Ngọ (11h — 13h),Mùi (13h — 15h),Dậu (17h — 19h)
 • Giờ xấu : Sửu (01h — 03h),Thìn (07h — 09h),Tỵ (09h — 11h),Thân (15h — 17h),Tuất (19h — 21h),Hợi (21h — 23h)

3. Chủ nhật 17 Tháng 9

 • Nhằm ngày : Đinh Mùi, tháng Mậu Thân (27/7/2017 Âm lịch)
 • Là ngày : Tốt
 • Giờ tốt : Dần (03h — 05h),Mão (05h — 07h),Tỵ (09h — 11h),Thân (15h — 17h),Tuất (19h — 21h),Hợi (21h — 23h)
 • Giờ xấu : Tí (23h — 01h),Sửu (01h — 03h),Thìn (07h — 09h),Ngọ (11h — 13h),Mùi (13h — 15h),Dậu (17h — 19h)

4. Thứ hai 18 Tháng 9

 • Nhằm ngày : Mậu Thân, tháng Mậu Thân (28/7/2017 Âm lịch)
 • Là ngày : Tốt
 • Giờ tốt : Tí (23h — 01h),Sửu (01h — 03h),Thìn (07h — 09h),Tỵ (09h — 11h),Mùi (13h — 15h),Tuất (19h — 21h)
 • Giờ xấu : Dần (03h — 05h),Mão (05h — 07h),Ngọ (11h — 13h),Thân (15h — 17h),Dậu (17h — 19h),Hợi (21h — 23h)

5. Thứ sáu 22 Tháng 9

 • Nhằm ngày : Nhâm Tý, tháng Kỷ Dậu (3/8/2017 Âm lịch)
 • Là ngày : Tốt
 • Giờ tốt : Tí (23h — 01h),Sửu (01h — 03h),Mão (05h — 07h),Ngọ (11h — 13h),Thân (15h — 17h),Dậu (17h — 19h)
 • Giờ xấu : Dần (03h — 05h),Thìn (07h — 09h),Tỵ (09h — 11h),Mùi (13h — 15h),Tuất (19h — 21h),Hợi (21h — 23h)

→ Quý vị tham khảo thêm http://phongthuyhoc.vn/xem-ngay-hoang-dao.html trước khi các bạn làm bất kể việc nào để tránh bị tai họa.

6. Chủ nhật 24 Tháng 9

 • Nhằm ngày : Giáp Dần, tháng Kỷ Dậu (5/8/2017 Âm lịch)
 • Là ngày : Tốt
 • Giờ tốt : Tí (23h — 01h),Sửu (01h — 03h),Thìn (07h — 09h),Tỵ (09h — 11h),Mùi (13h — 15h),Tuất (19h — 21h)
 • Giờ xấu : Dần (03h — 05h),Mão (05h — 07h),Ngọ (11h — 13h),Thân (15h — 17h),Dậu (17h — 19h),Hợi (21h — 23h)

7. Thứ sáu 29 Tháng 9

 • Nhằm ngày : Kỷ Mùi, tháng Kỷ Dậu (10/8/2017 Âm lịch)
 • Là ngày : Tốt
 • Giờ tốt : Dần (03h — 05h),Mão (05h — 07h),Tỵ (09h — 11h),Thân (15h — 17h),Tuất (19h — 21h),Hợi (21h — 23h)
 • Giờ xấu : Tí (23h — 01h),Sửu (01h — 03h),Thìn (07h — 09h),Ngọ (11h — 13h),Mùi (13h — 15h),Dậu (17h — 19h)

Qua bài viết này, bạn đã biết chọn lựa ngày đẹp mua xe máy hợp tuổi của mình rồi chứ. Mong rằng bài viết này của http://phongthuyhoc.vn/ sẽ cung cấp thêm các thông tin cần thiết cho mọi người tham khảo thêm trước khi mua xe .

Like what you read? Give Nguyễn Phong Linh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.