Merhaba Dünya!

Herkese merhabalar. Burada yayınlayacağım yazılarda, bilişim dünyası ve internet girişimciliği ile ilgili tecrübelerimi paylaşacak ve kariyerimize nasıl yön vermemiz gerektiği hakkında önemli bulduğum ipuçlarını, tavsiyeleri sizlere ulaştıracağım.

Çok fazla teknik yazı yayınlamayı düşünmüyorum çünkü hem bunun için bir blogum var ve Türkçe teknik yazıdan çok insanlara yol gösterebilecek yazıların gerekli olduğunu düşüyorum.

Eğer isterseniz İngilizce olarak yazdığım teknik blogumu http://mirac.me adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal medyadan bana ulaşmak için;
https://www.facebook.com/miracsa
https://twitter.com/miracsa
https://tr.linkedin.com/in/miracsa
https://github.com/mirac
https://www.gitbook.com/@mirac
https://www.youtube.com/channel/UCHr6qo2ymlpiVKW7id2sEyA
https://www.instagram.com/miracsa/

Like what you read? Give Miraç Satıç a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.