HOE MAAK JE HOOFDSTUKKEN IN SCRIVENER?

Scrivener is mijn steun en toeverlaat geworden. Mijn trouwe schrijfhulp, mijn overzicht en inzicht van mijn schrijfwerk. Zeggen dat ik niet meer zonder kan is waarschijnlijk overdreven, maar ik zou in ieder geval niet meer zonder willen.

JE BOEK IS EEN PROJECT

In Scrivener werk je niet aan een document maar aan een project: je boek. Dat omvat al je documenten, plaatjes, notities, research, websitelinks, enz. Alles wat maar met je boek te maken heeft, wat je wil bewaren en waar je snel en gemakkelijk toegang toe moet hebben.

Je zou Scrivener dus de Evernote van schrijven kunnen noemen. :-)

Tijd dus voor het derde artikel over Scrivener.

HOOFDSTUKKEN EN SCÈNES

In dit artikel ga ik dieper in op wat Scrivener biedt aan mogelijkheden voor hoofdstukken en scènes in je boek. Aan de hand van een voorbeeldproject laat ik zien hoe Mappen (folders in de Engelstalige versie) en Teksten (files of texts) tot hoofdstukken en scènes leiden. Hoe je de structuur van je boek kunt aanpassen door Mappen en Teksten naar andere plekken te slepen. Dat je ook tekst in een Map kunt zetten: metatekst. Hoe je de inhoud van al je Mappen en Teksten allemaal apart, maar ook in één scherm kunt zien en bewerken.

En ik licht alvast een klein tipje van de sluier op van het volgende artikel: de logische vervolgstap: hoe je van al die Mappen en Teksten een Echt Boek maakt.

PS: de eerste twee artikelen over Scrivener gemist? In het artikel vind je de links.

Happy scrivenings!

Like what you read? Give Miriam Wesselink a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.