Nhật ký tại edumall

Trải qua hơn hai năm làm việc tại edumall . Tham gia phát triển và xây dựng các service phục vụ cho mô hình business của edumall. Tham gia tư vấn và nghiên cứu giải pháp kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của edumall .

Hiện tại chúng tôi có khoảng 15 kỹ sư . Một thời gian dài tôi luôn cho rằng chúng tôi khá là thiếu người , khi nhân sự không thêm mới trong một khoảng thời gian dài mà lại còn phải chia tay một số người . Sản phẩm lại được mở rộng sang thị trường Thái Lan , thường xuyên OT đến 12h pm nhưng vẫn không hết việc . Có những thời điểm để ra mắt giao diện mới của sản phẩm cho kịp deadline, team phải làm việc 2–3 ngày liền tại công ty .

Làm việc 12 tiếng một ngày dường như là không đủ .

Các chiến lược mới của sản phẩm khiến hệ thống kỹ thuật phải chạy đuổi theo sau . Hạ tầng kỹ thuật xây dựng theo chiến lược đánh thử, đánh nhanh khi mới bắt đầu startup dường như không thể đứng vững . Ấy thế mà hiện tại những hệ thống xây dựng từ lúc mới sơ khai nó vẫn tồn tại, vẫn hoạt động ổn định .

Tuy nhiên chúng tôi vẫn gặp vấn đề về nhân lực.

Tìm kiếm nhân sự chất lượng là một bài toán khó , nhất là trong ngành IT. Tìm kiếm được nhân sự phù hợp với team ngày càng khó . Làm product khác với làm outsource, bạn phải coi sản phẩm mình làm ra như con đẻ. Hai ba giờ sáng vẫn bật dậy fix bug vì có khách hàng không xem được video , chủ nhật được bữa nghỉ dẫn vợ đi chơi vẫn phải vội về sớm. Làm product một người phải đảm nhiệm rất nhiều việc, không giống như outsource, các vị trí đã được tính chi phí trong hợp đồng với khách hàng . Bạn phải tự viết test, tự đóng vai trò BA để phân tích nghiệp vụ khách hàng, tất nhiên phải đảm nhiệm phần code sản phẩm, cuối cùng là phải người deploy sản phẩm lên product. Không ai trả tiền nhiều hơn cho công việc của bạn, đơn giản đấy là trách nhiệm .

Ấy vậy mà vẫn phải bỏ đứa con ấy đi mặc dù vẫn muốn cùng nó lớn hơn nữa.

Không có gì tệ hơn việc nhìn lại những thứ đã qua bằng sự hối tiếc . Chuyên môn chưa vững, kinh nghiệm không nhiều, đánh đối chất lượng để đạt được thời gian phát triển nhanh, đó là một trong muôn vàn lý do có thể giải thích cho việc xây dựng một sản phẩm không như bạn mong muốn , nó có thể tốt hơn nữa.

Tuy nhiên sự hối tiếc ấy không phải là quá muộn .

Có hai vấn đề ở đây . Bạn cố gắng, cố gắng để đạt được một thứ gì đó, sau đó đạt được nó và bắt đầu chán nản . Bạn cố gắng, cố gắng để hoàn thành một cái gì đấy , nhưng nó không thành, nó cũng dẫn đến sự buồn chán.

Chúng tôi đã đi được một đoạn đường kha khá để nhìn lại, nhìn lại ở thời điểm mà sản phẩm còn non trẻ, kinh nghiệm làm việc còn chưa quá nhiều .

Tôi luôn tin tưởng rằng một ngày nào đấy, sản phẩm này có thể đạt tới như những Uber, Grab… và đội kỹ thuật ở đây sẽ ngang hàng với những kỹ sư tại uber, grab … xây dựng những hệ thống tầm cỡ không chỉ cho sản phẩm mà còn là cộng đồng công nghệ thế giới .

Những kẻ mộng mơ thường bay bổng với giấc mơ riêng của họ

Like what you read? Give Trung Nguyen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.