Камінний хрест

Поки вилазила на гору, зустріла такий знак, збудований 1934 року.

Навіть підпис мені нічого не прояснив.

Цікаво, як сенс деяких знаків з роками втрачається, а вони стоять. Я навіть не розумію, чи це комусь конкретному могильний хрест, але імені ніби ж не вказано. А якщо тільки релігійний символ – то чому конкретна дата? Може, щось відоме і важливе місцевим трапилося 26 липня 1934 року?

Неясно. Але хрест гарний.

Like what you read? Give mist.patona a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.