מזרנים איכותיים וגם זולים — יש דבר כזה

‘מחיר עבור תמורה’ הוא אחד הדברים החשובים ביותר שמהווים מן סיסמא לישראלים רבים. אף אחד לא רוצה לבצע סחר חליפין בכסף שלו תמורה מוצרים שלא שווים את הסחורה, ולכן הישראלים מחפשים תמיד את הקנייה הטובה והזולה ביותר. האם מזרן איכותי יכול להיות גם זול או שלשינה ערבה יש מחיר?

מה נחשב לזול בעיניכם?

עוד לפני שנתחיל להסביר האם יש מזרנים איכותיים וזולים וכיצד ניתן להשיג כאלו צריך להבין מה זה בכלל זול. הזול הוא בעיני המתבונן, הרי לאדם אחד 2000 שקלים למזרן ייראה מחיר יקר ואף אסטרונומי, וממש לא מעניין אותו שזה מחיר הולם בשוק, בעוד שלאנשים אחרים 3000ש קלים למזרן ייראה מחיר מציאה בהתחשב בסקר השוק שהוא ביצע. מזרן צריך להיות קודם כל איכותי ואחר כך זול. עליכם לחפש את המזרן שאתם רוצים ולאחר מכן להשוות מחירים ולחפש מבצעים.

מזרן זוגי — מזרני ג’ו

זול יכול להיות איכותי

· חשוב להבין דבר נוסף שבקשר בין המחיר של המזרנים לבין האיכות שלהם. המחיר נקבע לפי החומר שממנו עשוי המזרן. למשל, מזרן ויסקו הוא המזרן הכי מתקדם שיש והוא יקר מאוד, ויכול להגיע ליותר מ-3500 שקלים. האם זה אומר שהוא איכותי עבור כל אחד? ממש לא. יש כאלו שיעדיפו מזרן קפיצים רגיל ולדעתם אין לו תחליף.

· יש אנשים שיעדיפו מזרוני ספוג או מזרנים קשיחים יותר מאשר מזרני לטקס, מזרני ויסקו או מזרני קפיצים. מזרנים כאלו הם הכי זולים שיש והנה קיבלתם דוגמה לכך שמזרן יכול להיות גם איכותי, גם נוח וגם זול. מזרן ספוג ברמת קשיחות משתנה הוא אחד המזרנים הנפוצים לילדים.

איך להוזיל את העלויות?

בחירת מזרן לא יכולה להיות מהירה ופזיזה כי מדובר על המוצר שעליו תשנו לאורך שנים רבות. אם אתם רוצים לבחור את המזרן המתאים ובמחיר המשתלם ביותר, יש לכם שתי סיבות טובות מדוע לבצע סקר שוק. סקר שוק לא רק ישווה בין המזרנים השונים אלא גם יספר לכם היכן יש מבצעים ויעזור לכם להשוות בין מחירים. כך תוכלו לבחור את המזרן המושלם ארחי שתצברו מספיק מידע.

המאמר מזרנים איכותיים וגם זולים — יש דבר כזה פורסם לראשונה בבלוג:

from mizronjoe.tumblr Feed

https://mizronjoe.tumblr.com/post/174626730437/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%9D-%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%96%D7%94

מזרנים - מזרני ג'ו

Written by

מזרנים בפיתוח מיוחד, באיכות מעולה לגוף שלכם ובמחירים ללא תחרות - מזמינים ממזרני ג'ו - מותג המזרנים הגדול באינטרנט בישראל! http://www.yo-joe.co.il/he/home.asp

מזרנים - מזרני ג'ו

Written by

מזרנים בפיתוח מיוחד, באיכות מעולה לגוף שלכם ובמחירים ללא תחרות - מזמינים ממזרני ג'ו - מותג המזרנים הגדול באינטרנט בישראל! http://www.yo-joe.co.il/he/home.asp

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store