Image for post
Image for post
There are tons of smart ways to save space in your toiletry bag when traveling.

As many of us already know, everything you pack adds up in your luggage. But there are some easy solutions on how to pack toiletries and downsize what you use — so you can travel carry-on only!

Even though I do not travel that much these days I still try to think of ways to save space in my toiletry bag when traveling. …


Image for post
Image for post
Vad vore livet utan smarta lösningar för resväskan? Som här från Cotopaxi och Muji. Foto: Per-Ola Mjömark.

En stringent packad resväska ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar. I takt med att flygbolagen tar extra betalt för bagage måste man nämligen packa smart. Och lätt. Dels slipper man som handbagageresenär extra-avgifter och överviktsproblem. Dels undviks väntan vid rullbandet, på en väska som kanske aldrig kommer.

Banale Mini Pillow

Helt fylld med Pure Dynamic Memory Foam och täckt med mjuk lycra är den här kudden utformad för resenärer som vet att uppskatta en bra tupplur när tillfälle ges. En smidig och kompakt liten kompanjon som utan problem får plats i din ficka.

Pangea Bamboo Outdoor…


Image for post
Image for post
Foto: Luca Bravo, Unsplash.

Förändring verkar vara den enda konstanten i PR-branschen. Något som blir tydligt när man läser den senaste Global Communications Report från amerikanska USC Annenberg Center for Public Relations.

Modern teknologi har omvandlat kommunikationsbranschen dramatiskt. …

Skribent, CMS-ninja och reservofficer. Uppskattar stringenta ingresser, onödigt vetande samt heta nudelsoppor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store