Nové číslo Muži v Česku :-(
Jakub Lohniský
13

Já bych dokonce řekl, že některé z těch příspěvků jsou trestné. A teď otázka proč to neřešit přes PČR? Nezklidnili by se poté trochu?

Ty Dektery. Lidi jsou fakt blbí. Chtělo by to nějakou právní osvětu ohledně rozhodnutí ÚS o obsoletnosti…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.