Celý minulý rok jsme provázeli Montessori školu a školku Mozaika na cestě k větší stabilitě. Neformálním procesům a rolím, které vznikaly živelně několik let, jsme pomáhali dát jasný řád pomocí designových metod.

Mozaiku založila Táňa Kadlecová se skupinou podobně naladěných nadšenců. Začali Montessori školkou a během několika let přidali první a druhý stupeň základní školy. Prioritou byla, pochopitelně, spokojenost dětí, které se vše podřizovalo.

V praxi to znamenalo, že fungování Mozaiky-organizace (na rozdíl od Mozaiky-školy) bylo často řešeno provizorně a velká část procesů závisela na Táně. Co Mozaice pomohlo rychle vyrůst, se postupně stávalo největší hrozbou pro její další existenci.

Cestu ke stabilitě jsme hledali ve spokojenosti

Abychom určili, na které složky organizace se zaměřit, sestavili jsme dotazník, kterým jsme zmapovali, s čím jsou lidé v Mozaice (ne)spokojení. …


V tomhle článku vám chci ukázat dvě věci: 1/ Pod slovem design se dnes schovává široká paleta činností a dovedností. 2/ Při výběru designéra se vyplatí neřídit se tím, co má kdo napsáno na LinkedIn nebo vizitce.

Článek je založený na prezentaci, kterou jsem připravil pro Brno Design Days. Nakonec ji místo mě prezentoval Roman, protože jsem se ocitl v preventivní karanténě. D’oh!

Na trhu je spousta designérů, kteří se označují různými přívlastky podle specializace, přístupu nebo myšlenkového směru. Jenže těmhle přívlastkům většinou rozumí jen další designéři nebo akademici.

Znáte 5 a více termínů? Pak jste nejspíš designér.

1. otázka: Co za přínos si od designéra slibuje naše organizace?

Ne vy, váš tým nebo oddělení, ale celá vaše organizace. V čem bude organizace jiná, až designér odejde? Jak se jím odvedená práce promítne v celkovém fungování organizace?

Abych vám to usnadnil, předpřipravil jsem 4 možné odpovědi:
Designéra si zveme, protože chceme…

 • (A) Zlepšit aktuální stav
 • (B) Přizpůsobit…

V komorní sestavě 6 lidí jsme se bavili o tom, jak designéři mohou pomoct s přechodem k udržitelným způsobům života.

Na začátek debaty jsme si nasdílel, jak každý z nás rozumí slovu udržitelnost. Shodli jsme se, že se nejedná pouze o environmentální téma. Že udržitelnost je o ekonomické, sociální a environmentální rovnováze.

Debatujeme pravidelně

5. října se koná příští setkání, kterého se zúčastní i několik seniorních designérů ze zahraničí. Podrobnosti na konci článku.

V debatě zaznělo také pár dalších postřehů:

 • Eliška K. zmínila potřebu nepřehlížet kulturní pilíř udržitelnosti. Zahrnout pod udržitelnost i podporu kulturní diverzity.
 • Martina S. navrhovala nemluvit o udržitelnosti, ale zodpovědnosti — ve smyslu „cokoli uděláme, bude mít dopad na prostředí“.
 • Bronislav R. upozorňoval, že udržitelnost je novou hnací silou…

Design zaměřený na potřeby jednotlivce přestává být udržitelný. O téhle naší tezi jsme diskutovali s dalšími 15 designéry. Co si z debaty odnášíme?

V Pábení máme zásadu: Vždycky je lepší debatovat nad něčím než o něčem. Diskuzí jsme procházeli podle připravené struktury ve sdíleném Miro boardu.

Debatu jsme vykopli 3 provokativními postřehy o metodice HCD / Design Thinking:

 1. Jednotlivce uzavírá do vakua. Zapomíná na širší kontext a nepřipouští možnost, že nenaplnit individuální potřebu může být občas to nejlepší řešení.
 2. Soustředí se pouze na produkci nového. Nenabízí žádné nástroje, jak vytvářet řešení, která lze snadno upravovat v reakci na měnící se potřeby.
 3. Umí stavět pouze na zelené louce. Nenabízí žádné nástroje, jak popsat již existující sociální, technologické a environmentální systémy a navrhované řešení do nich smysluplně zasadit.

Nevycucali jsme si je z prstu. Na konci tohohle článku najdete seznam textů, které výrazně přispěly k pojmenování těchto slabin…


Naše klienty nabádáme: „Říkejte o sobě jen to, co je pravda.“ Na první pohled banální rada. Držet se jí opravdu poctivě, je ovšem obrovský závazek: komunikace musí držet krok s vývojem organizace, který bývá překotný.

Představte si nějakou organizaci. Firmu, kde pracujete; neziskovku, kterou podporujete; instituci, na kterou nejčastěji nadáváte.

Máte? Schválně, jestli uhodnu, co dělá:

 • Neustále se mění. Zaměstnanci přicházejí a odcházejí, projekty začínají a končí, příležitosti i hrozby se objevují a zase mizí.
 • Neustále mluví o tom, co dělá. Informuje stávající pracovníky, láká nové zaměstnance, propaguje své produkty a služby.

A teď si představte, jak tahle organizace jednoho dne zjistí, že spousta zaměstnanců odchází po roce. Začne hledat, v čem je problém, a dojde k závěru, že současné pracovní inzeráty lákají nehodící se kandidáty. Řešení je nasnadě: přepsat inzeráty.

A tak si organizace…


Zaznamenali jste naši letní výzvu? Hledali jsme posilu do Prahy a pro uchazeče vytvořili zadání: vymyslet, jak zefektivnit sběr použitých injekčních stříkaček. Trvalo to dlouho, ale je to tady. Shrnutí toho nejzajímavějšího, co jsme se dozvěděli.

Přihlásilo se celkem 15 lidí, zadání jsme poslali osmi. Kromě grafiků a UX designérů se zúčastnila i referentka územního rozvoje nebo překladatelka. 3 lidé nám své řešení poslali jen tak, aniž by se zapojili do výběrka.

Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme! Byla to moc zajímavá zkušenost.

Nejčastějším řešením byla aplikace

S tím jsme počítali. Ale překvapilo nás, že se neobjevily dvě stejné. Každá měla nějaký detail, který ji odlišoval.

Fix Needle se například zaměřila na snadné lokalizování stříkačky v prostoru. Součástí procesu nahlášení proto bylo nafocení tří fotografií — z jednoho, pěti a 25 metrů.


Hledáme designéra nebo designérku. A tohle je zadání, které jsme rozeslali potenciálním parťákům. Zapojíte se taky?

Sháníme člověka, který dokáže najít cestu k řešení i bez brífu — s brífy totiž nepracujeme. Pro potenciální parťáky jsme si proto připravili zadání, které říká: tohle je problém a zajímá nás, jak byste ho řešili.

Protože nám téma přijde zajímavé, zadání zveřejňujeme i pro ostatní. A ptáme se: napadá vás řešení? Pochlubte se! Můžete to brát jako takové UX cvičení na víkend. :)

Zaujal vás inzerát?
Napište nám ještě předtím, než se pustíte do vymýšlení.

© Joe The Goat Farmer

Zadání

Co dělat, když najdete pohozenou použitou injekční stříkačku? Dnes je nejsnazší zavolat strážníky městské policie, kteří ji odstraní. Co když ale spěcháte a…


Na nové podobě webu Pábení pracujeme od té doby, co jsem přibyl do týmu. Takže zhruba tři čtvrtě roku. Teď se snad konečně blížíme do finále. Co si z této zkušenosti odnáším, kromě banálních tipů z minulého článku?

Iterační proces nespasí všechno

Práci na novém webu jsme pojali jako experiment — předělávali jsme ho stránku po stránce. Protože jsme se báli, že bychom se jinak utavili a skončili ve slepé uličce. Výsledek? Skončil jsem ve slepé uličce.

Iterační proces má svůj smysl — ale také svoje místo. Jsou chvíle, kdy tým ohromně nakopne, protože odstraní nekonečné polemiky nad barvou tlačítka nebo umístěním navigace. Stejně dobře ho ale může vehnat do bezhlavého střílení od boku.

Jak se vyhnout temné stránce iterací

 1. Pečlivě si nadefinujte designovou výzvu
  Jakým směrem se chceme posunout?
 2. Konkrétně si pojmenujte problém
  Proč je nutná změna? Co na současném řešení nefunguje?
 3. Navrhněte řešení A to pak…

Do Berlína a zpátky aneb naše dlouhá cesta ke card sortingu

Tenhle příspěvek by si měli přečíst všichni, kteří už přestali věřit v projekty s hladkým průběhem. Neztrácejte naději, jsou takové! Jeden jsme nedávno odvalili pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra. A byl to čistokrevný fičák.

Srozumitelnost jako konkurenční výhoda

Všechny pojišťovny čelí v souvislosti s povinným zdravotním pojištěním stejnému problému: klienty mohou získat jen dvakrát ročně a nabídnout něco výrazně jiného než konkurence je prakticky nemožné. Jediné, čím se mohou odlišit, je srozumitelnost prezentace. A přesně s tím jsme měli pomoct.

Současná podoba podstránky Fondu prevence

Naším úkolem bylo vymyslet, jak na webu co nejpřehledněji odprezentovat benefity v rámci Fondu prevence. Mezi programy výhod je výjimečný tím, že jako jediný…


Stále předěláváme web a stále nejsme u konce. Daří se nám ale postupovat vpřed. Zároveň si ověřujeme, že spousta banálních pouček banálně jenom zní.

Když jsme do světa vypustili první změny, schytali jsme to od celého týmu. Nutno podotknout, že oprávněně. Těsně před nasazením změn jsme neuhlídali několik drobností, které v součtu působily jako fušeřina.

Mluv s týmem, mluv s týmem, nebo se z toho zblázníš

Hlavně jsme ale podcenili komunikaci. Jak se ukázalo, ostatní v týmu příliš netušili, co děláme, a náhlé nasazení — v jejich očích nedodělaného — webu je zaskočilo. V zásadě nás zachránil až minulý článek, který týmu poprvé uceleně objasnil, co a proč s webem děláme.

Matěj

Nice to meet you, stranger. My name is Matěj and I am…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store