Gói V120 Viettel siêu khủng cho thuê bao di động

Mayer David
Sep 28 · 3 min read

Tiếp theo gói cước khủng V90 Viettel thì gói V120 chính là gói cước HOT nhất với ưu đãi tương tự V90 nhưng số phút ngoại mạng miễn phí nhiều hơn đến 50 phút, giá cước đăng ký chỉ 120.000đ mỗi tháng, rất hấp dẫn dành cho thuê bao nằm trong danh sách ưu đãi của Viettel.

Các ưu đãi của gói V120 Viettel bạn không thể bỏ qua

 • Mỗi ngày thuê bao nhận được 2GB Data tốc độ cao, dùng hết 2GB dừng truy cập, chờ đến hôm sau sẽ cộng tiếp 2GB.
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút
 • Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel
 • Giá đăng ký dịch vụ 120k/ lần

Mỗi thuê bao may mắn nằm trong danh sách sẽ nhận được ưu đãi V120 trong 12 tháng liên tiếp, mỗi tháng chỉ cần nạp 120k để hệ thống tự gia hạn gói cước.

Cách đăng ký gói V120 của Viettel

 • Nạp tiền vào tài khoản chính đủ 120k và soạn tin nhắn theo cú pháp sau: V120 352525729 gửi 9123, tin nhắn gửi 9123 hoàn toàn miễn phí.
 • Gửi xong tin nhắn bạn chờ phản hồi của hệ thống, nếu thuộc danh sách ưu đãi sẽ nhận được tin nhắn thông báo thành công, ngược lại hãy chọn gói 4G Viettel khác để sử dụng

Các lưu ý cần thiết cho bạn khi dùng gói V120

 • Mỗi ngày hệ thống sẽ cộng 2GB Data cho thuê bao trong khoảng thời gian từ 00h00 đến 02h00, vì thế nếu trong ngày bạn dùng hết 2GB thì hãy soạn ST30K 352525729 gửi 9123 để sử dụng đăng ký gói ST30K có 7GB sử dụng trong 7 ngày, dùng cùng lúc với V120 nhé.
 • Cước gọi ngoài gói/vượt gói sẽ được tính theo gói cước đấu nối: Thuê bao Tomato gọi nội mạng 1.590đ/phút, gọi ngoại mạng 1.790đ/phút, SMS nội mạng 200đ/sms, SMS ngoại mạng 250đ/sms; Thuê bao Economy gọi nội mạng 1.190đ/phút, gọi ngoại mạng 1.390đ/phút, SMS nội mạng 300đ/sms, SMS ngoại mạng 250đ/sms.
 • Để tra cứu Data của gói cước soạn: KTTK gửi 191
 • Để tra cứu số phút gọi ngoại mạng bấm *102#OK
 • Hủy gói V120 khi không có nhu cầu tiếp tục sử dụng soạn: HUY gửi 191, soạn tiếp tin nhắn Y gửi 191 để đồng ý hủy gói cước.

Bạn có thể thử vận may bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp trên, nếu may mắn sẽ nhận các ưu đãi khủng từ V120 thoải mái sử dụng dịch vụ với cước phí rất rẻ, hiện tại gói cước V120 đang mở cho các thuê bao sử dụng lâu năm kích hoạt trước tháng 11/2018, vì thế bạn có cơ hội rất lớn để dùng gói cước hấp dẫn này, đừng bỏ lỡ nhé!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade