Android Design Support Library! Part -1

06/29/2015

Android Design Support Library ile birlikte 7 adet yeni, daha önceden bulunmayan parça kullanıma sunuldu. Bu yazıda bu parçaların neler olduğuna ve bunları nasıl kullanabileceğimize bakacağız.

Geçen sene ki Google IO’ da Material Design duyurusu yapıldığından beridir, internette ki pek çok blog yazısını takip ettik. Zaman içerisinde de buralarda ki prensipleri örnek uygulamalarda denemeye çalıştık ve mobiwise‘ daki Android uygulama geliştirici arkadaşlarla birlikte gerçek bir uygulama(General Mobile Asistan) da hayata geçirmeye çalıştık. Bu yıl gerçekleştirilen Google IO etkinliğinden sonra bir başka yenilik karşımızda duruyor. Design Support Library.

Gelin sırasıyla bu kütüphane ile birlikte kullanıma sunulan özellikleri incelemeye çalışalım.

Snackbar

Bu widget tanıtılmadan önce kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla Toast mesajı kullanıyorduk. Snackbar bizlere kullanıcılara gösterilmek üzere ekranın alt kısımında hızlıca beliren bir yapı sunmaktadır. Snackbar’ ın ekranda görünmesini ve daha sonra kaybolmasını sağlayan animasyon yapısı otomatik olarak gerçekleşmektedir. Snackbar animasyonu başladığında, kullanıcı sizin belirlemiş olduğunuz action durumu ile etkileşime geçebilir veya mesajı basitçe “dismiss” edebilir. Bunların hiç birisi olmaz ise, snackbar zaten otomatik olarak ekrandan kaybolacaktır. Bu işlemleri gerçekleştirmek ise sadece bir kaç kod satırından ibarettir.

Floating Action Button

Floating Action Button (FAB) ekran içerisinde ön plana çıkarmak istediğiniz bir aksiyon için kullanabileceğiniz son derece kullanışlı bir yapıdır. Tabi bunun aksi yönde düşüncelerde mevcut durumda. Material Design: Why the Floating Action Button is bad UX design

Önceden bu yapıyı kullanmak için ya 3. parti kütüphaneleri tercih etmek zorundaydınız ya da bütün bu işlemleri kendi başınıza yapmak durumundaydınız. Aslında FAB yapısını kendi başınıza implement etmeniz zor sayılmaz. Burada zor görünen tek durum FAB’ ın Listview ve Recyclerview ile birlikte, bunların hareket yönlerine bağlı olarak FAB’ ın da aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlamak.

Neyse ki şimdi FAB kullanmak için 3. parti kütüphaneleri tercih etmek zorunda değilsiniz. FAB kullanabilmeniz için iki yönteme sahipsiniz.

  • Normal (56dp) : pek çok durum için bu boyut ideal olarak görülebilir.
  • Mini (40dp) : ekranda süreklilik sağlamak için başka görsel elemanlar kullanıyorsanız bu boyut ideal olarak görülebilir.

FAB, başlangıç olarak uygulamanın temasına bağlı olacak şekilde “accent color” rengini kullanır. Tabi bunu kolaylıkla ayarlayabiliriz. Bunun yanında bir çok özelliği de kendi uygulamanızın özelliklerine bağlı olarak ayarlayabilirsiniz.

Uygulama da kullanması da son derece kolay.

Design Library ile birlikte FAB kullanırken bazı sorunlar bulunmakta en azından şu an için. İleri ki zamanlarda gelecekler güncellemeler ile bu sorunlar ortadan kalkacaktır. Öncellikle v21 ‘ de FAB kullanırken sağ alt tarafta yer alması gereken FAB ekranın sağına ve altına gerekli boşlukları sağlamamaktadır. Bunun için dimens dosyası içerisine v21 ve diğer versiyonlar şu şekilde bir tanımlama yapmamız gerekmektedir.

Ne yazık ki şu an için bir başka sorun daha bulunmaktadır. FAB’ ı gölgelendirme işlemini gerçekleştirmek amacıyla values içerisinde yer alan dimen.xml dosyasında app:borderWidth=”0dp”, values-v21 içerisinde yer alan dimen.xml dosyasında ise app:borderWidth=”16dp”.

Kaynak :

1 : Exploring the new Android Design Support Library | https://medium.com/ribot-labs/exploring-the-new-android-design-support-library-b7cda56d2c32 | Son Ziyaret Tarihi :29.06.2015

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.