Mộ đá tròn, kích thước mộ đá tròn, giá mộ đá tròn

Mộ đá tròn là một kiểu mộ đá đẹp đang được rất nhiều gia đình lựa chọn để xây mộ cho tổ tiên, ông bà bởi chất liệu đá bền, cổ kính, mẫu mộ tròn đẹp mang lại nhiều sinh khí, dễ điều chỉnh hướng mộ, hướng quan quách.

Hình tròn là tượng trưng cho sự : hoàn hảo, thuần nhất, không có sự phân biệt hoặc phân chia. Những vòng tròn đồng tâm biểu thị những cấp độ của sự sinh tồn, những hệ thống thứ bậc được sáng tạo. Sự vận động theo vòng tròn là hoàn hảo, không có sự khởi đầu, không có kết thúc, không có biến dạng; tất cả những cái đó làm cho nó có đặc trưng của thời gian.

Hình tròn còn đặc trưng cho bầu trời với vận động vòng tròn không biến đổi của nó.

Mộ đá tròn là hình thức mộ hấp thu được nhiều kim khí của tự nhiên nhất.
Khi một luồng kim khí đập vào thành mộ, nó sẽ chạy xung quanh thân mộ và được hấp thụ vào trong chứ không bị phản xạ ra như những loại mộ khác. Do vậy, xây mộ hình tròn ngoài vẻ đẹp thẩm mỹ còn có sự hớp lý về phong thủy.

Kích thước mộ đá tròn đẹp

Tùy theo mẫu mộ và tùy theo kích thước của quan quách mà chúng ta sử dụng kích thước cho phù hợp. Mẫu mộ tròn đẹp bằng đá khối dùng thước Lỗ Ban để thiết kế và chế tác.
Nếu như mộ sang cát, hoặc hỏa táng thì thì trong lòng mộ thường lấy kích thước 69, 81, 89, 107(cm) và tùy theo mẫu mộ đá tròn mà có kích thước phủ bì phù hợp.

Giá mộ tròn đẹp bằng đá khối

Giá của mẫu mộ tròn đẹp bằng đá khối thường cao hơn so với những mộ hình dáng khác bởi mộ tròn tốn nhiều đá hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn, khó vận chuyển lắp đặt hơn.
Tham khảo thêm: Giá mộ đá

Một số mẫu mộ đá tròn

Mộ đá tròn

Mộ đá tròn 5 cấp đẹp

Mẫu mộ tròn đẹp
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.