Astrid Haug

Mohammed Sinan
Sep 27, 2018 · 4 min read
Billede af Astrid Haug

I anledningen af Risskov Gymnasiums 50 års jubilæum, fik gymnasiet d. 24.09.2018 besøg af b.la. kommunikationsekspert og forfatter, Astrid Haug. Astrid Haug, født 24. november, 1978 (39 år gammel), er uddannet cand.mag. i medievidenskab, og har i løbet af de seneste ti år arbejdet med udviklingen af de sociale medier og kommunikation, herunder som eksempelvis community manager for Berlingske, hvor hun har ansvaret for de sociale medier. Desuden har hun været pressechef i København Kommune og inde på Christiansborg, hvor hun særligt var rådgiver i Kulturministeriet og endvidere frivillig kampagnemedarbejder for Demokraternes præsidentkandidat, John Kerry, som hun tog del i i USA, 2004.

I dag arbejder Astrid Haug som selvstændig og hjælper blandt andet virksomheder og organisationer med brug af de forskellige sociale platforme. Endvidere er Astrid formand for Dansk Kommunikationsforening og har desuden udgivet flere bøger, som omhandler sociale medier, for eksempel, ”Sig du kan li’ mig — indholdsstrategi for sociale medier” (2014) og “Lyt til elefanterne — digital kommunikation i praksis” (2009).

Elever fra 2.d på Risskov Gymnasium fik utrolig stor glæde af mødet med Astrid Haug, og til dette havde de forberedt nogle spørgsmål, som eksempelvis drejer sig om hendes liv, hendes job/uddannelse, personlige holdninger til overvågning, hendes eget gymnasieliv, mm. Astrid Haug blev eksempelvis spurgt om, hvordan hun kom i tanke om sin uddannelse. Om det var noget hun vidste, da hun stod med huen i hånden, eller om det kom senere? Til dette svarede Astrid Haug, ‘’Uddannelsen fra univeristetet kom først senere. I starten ville jeg være jounalist, men min tidligere lærer sagde, at journalistik var håndarbejde, hvilket skræmte mig og førte mig videre til dette.’’

https://www.youtube.com/watch?v=V3poR3E83As&feature=share

‘’Det var selvfølgelig et skifte at komme fra folkeskolen til gymnasiet, men jeg oplevede det som en god tid, hvor man fik en masse nye venner og verden foldede sig ud på nogle helt nye måder, som den ikke havde gjort i folkeskolen.’’, sådan lyder det fra Astrid Haug, der blev interviewet af Claudio, Maria, Laura og Mohammed fra 2.d. Desuden besvarer Astrid spørgsmålet om sit gymnasieliv ved at sige, at det hverken var for hårdt eller for let. Noget som irriterede hende på daværende tidspunkt var matematik på højniveau, som efterhånden blev svært for hende. ‘’Jeg kunne det godt, men fattede det ikke. Det samme gjorde sig gældende for fysik og kemi. Det var bare endnu værre, for det fattede jeg overhovedet ikke’’, siger Astrid med et smil på læben.

Astrid har næsten aldrig været presset med deadlines på trods af, at hun tit har stramme arbejdsdage. Astrid Haug siger selv, at hun vågner reletiv tidligt om morgenen, ca. kl. 05:50 og kommer i gang med den nye, lange arbejdsdag der venter hende. Igen går hun tidligt i seng. Astrid har altid kunne lide den høje arbejdsmoral og denne form for struktur, der får hende til at føle sig tilpas.

Endvidere blev Astrid Haug også spurgt om, hvad hun synes om de unges adfærd på de forskellige sociale platforme. Hertil svarede hun, at man på de sociale medier ofte skal huske på, at man ikke er forpligtet til at poste billeder, videoer, indslag, mm. Man behøver nødvendigvis ikke at offentliggøre, hvordan ens dag er gået. Astrid Haug mener, at man bør finde en balance på de sociale medier, hvor man selv kan afgøre, hvornår det bliver for meget eller hvornår det er tilpas, at interagere med de øvrige brugere på det pågældende kommunikationsmiddel. Astrid har som en løsning til sig selv også nogle dage, hvor hun reducerer forbruget af forskellige sociale medier. Eksempelvis slettede hun på et tidspunkt Facebook fra sin mobiltelefon. Kort før videoen blev optaget siger Astrid Haug, ‘’Der skal virkelig betales penge for at se på Fie Laursens videoer’’, meget ironisk, som en beskrivelse af, hvor latterlig interaktionen blandt brugerne på de sociale medier kan være til tider.

Astrid Haug har selv børn mellem 5 - 11 år, som hun bruger som fokusgruppe til at afgøre, hvordan børn, men især unge agerer på de sociale medier. Astrid Haug mener selv, at teknologien er med til at gøre verden et bedre sted, men vi individer skal være virkelige påpasselige med, hvordan vi færdes og interagerer med de øvrige brugere på de digitale platforme. Astrid Haug siger, ‘’Teknologien i sig selv kan ikke gøre noget. Det er os mennesker’’. Hermed skal der forståes, at det i sig selv ikke er teknologien der påvirker det enkelte individ, men individets forbrug af teknologien påvirker eksempelvis identitetsdannelsen.

https://www.youtube.com/watch?v=tFPXgFQkDmg&t=2s

Hvis du er interesseret i at høre mere om Astrid Haug og hendes virksomhed, er du meget velkommen til at tage et smut forbi hendes hjemmeside.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade