تغییر مدل کسب و کار من، از یک شرکت تبلیغاتی به یک شرکت اینترنتی، و سپس تبدیل به یک شرکت رسانه‌ای

ده سال پیش دفتر “رسانه فردا” را راه‌اندازی کردم.

کارم را با سفارش‌های تبلیغاتی شروع کردم. کارت ویزیت طراحی می‌کردم. برای فروشگاه‌ها و شرکت‌ها کاتالوگ طراحی و چاپ می‌کردم. تابلوهای سر در مغازه‌ها را اجرا می‌کردم.

در کنار این کارها، برای مشتریانمان سایت وب هم طراحی می‌کردم.

بعد از چند سال، مدل کسب و کار ما، از یک شرکت تبلیغاتی ارائه دهنده خدمات طراحی گرافیک و چاپ، به یک شرکت اینترنتی با خدماتی در حوزه طراحی وب سایت، ثبت دامین و هاست و طراحی فروشگاه اینترنتی تغییر کرد.

حالا در مرحله بعدی، مدل کسب و کار دفتر “رسانه فردا” را به یک شرکت رسانه‌ای و ارائه خدمات روابط عمومی تغییر می‌دهیم.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated محسن برجی’s story.