Bara Traditionella Sexualiteter i Ryssland

Nu får det vara slut på bögandet inom Rysslands gränser, tycker ryska parlamentets ledamot Ivan Ignatievitj Nikitjuk, och lämnar in en motion om att förändra lite lagstiftning. Han vill göra det kriminellt att uppvisa “icke-traditionell sexualitet” offentligt. Tidigare har man förbjudit “propaganda av icke-traditionella sexualiteter för minderåriga”, och med hjälp av den lagen stängt flera grupper på socialmedier som agerat som stöd för HBTQ-ungdomar. Förevändningen har då varit att dessa grupper även agerar som kontaktnät och dejtingsajter för HBTQ-ungodmarna.

Den nya lagen förbjuder att man beter sig på ett sätt som uttrycker icke-traditionell sexualitet på offentlig plats. Det kan röra sig om en kyss mellan två homosexuella, eller att de håller handen när de går på stan. Nu är man ganska marginaliserad i Ryssland, och visar inte upp någon sexualitet än “straight” offentligt. Det finns bögar, flator, transpersoner i Moskva, och jag har sett dom, men Moskva är en mycket mer “europeiserad” stad än så många andra, så människor är rätt mycket mer öppensinnade här. Det finns dock platser där man kan få stryk. Och någon hjälp från polisen behöver man inte räkna med.

Lagtexten har ett långt och tråkigt tillägg: ungdomar är ju så lätta att påverka med gaypropaganda. Och den nuvarande propagandan, den är ju inte helt förbjuden. Med ett ekonomiskt och demografiskt perspektiv vill alltså ett antal ledamöter från Kommunistpartiet förbjuda folk att hålla handen på stan, gå på gayklubb, eller kämpa för HBTQ-personers rättigheter.

Lagstiftningen innebär egentligen inte att något kommer att förändras. För några veckor sen tilläts nämligen FSB (ryska federala säkerhetstjänsten) att öppna eld mot folkmassor “för att förhindra terror”. Det är något som FSB har kunnat göra tidigare, och komma undan med. Numera är det bara lagstadgat att de får begå dessa gärningar. Och den nya anti-gaylagen kommer fungera på samma sätt. Om polisen inte har nån annan anledning att gripa just dig på nån demonstration, så kan de hävda detta.

Vad händer då om man blir gripen för att man har bögat, transat, eller annat icke-traditionellt sexuellt? Brottet kallas “administrativt”, och inte “kriminellt” på formell kansliryska, och innebär att fängelse inte finns på straffskalan. Däremot, kan man bli häktad i upp till 15 dygn. De allra flesta som åker på liknande, administrativa straff, får dock böter på några tusen rubler. Det är inte jättestora pengar, men det är ofta något som skrivs ut på polisstationen, efter du har blivit gripen av två OMON-poliser och körd dit i polisbuss. Jag tror att lagen kommer att tillämpas mot Pride-parader, eller demonstranter som bär regnbågsflagg på andra aktioner. Den kommer även kunna tillämpas mot människorättsorganisationer, och för att kunna tvinga bort gayklubbar från deras lokaler.

En annan effekt det kan få är att folk inte kommer polisanmäla hatbrott, vilket ändå inte görs i någon märkbar omfattning. Med andra ord: inte mycket har förändrats. Bara polisstaten som har befäst sin position. För att förändring ska ske i Ryssland gällande HBTQ-rättigheter, måste ett aktivt arbete från offentliga personer hända. Det finns kända ryska HBTQ-personer, men de lever enligt “don’t ask — don’t tell”. Av någon anledning gör inte ryska kändisar något stort väsen av sådana saker. Kanske den vanliga ryska mentaliteten, där man inte vill “gunga båten”, för den redan är så instabil?

Varför skriver jag att inte mycket mer kommer hända? Strukturellt så begår poliser redan övergrepp mot särskilt utsatta grupper i Ryssland. Personer med utländsk härkomst, med utländsk pass, och med “icke-traditionell sexualitet” löper stor risk att bli berövade sina rättigheter i ett ryskt häkte. Det jag kan hoppas på är att den ryska polisen kommer ha fullt upp med politiska protester, eller långtradarförare, och inte jaga gayklubbar eller människorättsaktivister på nätterna.

HBTQ-rörelsen i Ryssland har satt upp en namninsamling på Change.org, som försöker lyfta problemet, och förhindra att lagen tas i bruk. Första omröstningen i ryska parlamentet, Duman kommer att vara den 19 januari.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.