Ryska transportbranschen stannar till

I början av november införde ryska regeringen med Dmitrij Medvedev i spetsen ny förordning, om att lastbilar som väger över 12 ton måste betala 1,53 rubel per kilometer, är de färdas på federala vägar. Denna tariff skulle sedan fördubblas år 2016.

Detta var en justering av tidigare betalsystemet som diskuterades 2013, där lastbilsägaren betalade 3,5 rubler per kilometer. Implementeringen senarelades flertalet gånger, tills man bestämde sig att avgiften skulle till slut införas år 2015. Alltså skulle man under november-december-januari ta halva priset, för att sen gå upp till nästan vad man ville ha ut originellt.

Redan när detta diskuterades fick förslaget kritik från ryska transportbranschen, som lämnade in egna förslag. Exempelvis ville man att transporter av personer i särskilt utsatta grupper skulle subventioneras, eller att avgiften skulle slopas. Protesterna fungerade ej den gången, vilket resulterade i att lastbilschaufförer strejkade nu kring 10e november. De hade synpunkter på att kostnaderna skulle bli för stora, och att betalsystemet inte var genomarbetat. Exempelvis ville man ta betalt i förskott.

Strejken, som inte berörde hela transportbranschen, hände dock över hela Ryssland. I flertalet regioner stod lastbilar uppradade längs vägar in och ut från städerna. Vi många fall blockerade dessa lastbilar specialfiler för utryckningsfordon.

Dessa protester får knappt någon uppmärksamhet i stora, rikstäckande medier. De som skriver om protesterna är mindre, lokala redaktioner.

Att matvaror kommer att bli dyrare för den vanlige konsumenten verkar inte bekymra lagstiftarna.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.