Image for post
Image for post

Kreslená limitka co má koule!

Momenteeczech
Nov 14, 2016 · 5 min read

Kreslenej, jedinečnej, komiksovej, totálně limitovanej a testosteronovej diář co má koule. To je diář, kterej čeká na svou cestu k nám, aby hned na to mohl k vám. Zní to složitě? Ono vlastně ani není. Tenhle diář ani jemu podobnej nenajdete nikde. Momenteeczech, kterej je poskládanej z bezkonkurenčních kreseb Káji Saudka. Takže jestli někdo z vás řešil, že tomu chlapovi vážně neví co pod jedli, tak rozhodně nahlídněte dál…

Image for post
Image for post

V e-shopu ho zatím nenajdete, ale my vám chceme představit už dnes a věříme, že vy nám ho pomůžete do shopu dostat.

Image for post
Image for post

Nejeden pátek trvalo ladění tohohle milouše a myslíme, že se fakt povedl. Jenže aby mohl bejt tak jedinečnej a originální, něco to samozřejmě stojí a my potřebujeme vědět, že se vám líbí minimálně tak jako nám. Proto dnes startujeme Hithit. Kampaň, která potrvá 30 dní a kde doufáme, že se nasbírá dostatek nadšenců a milovníků Káji kreseb, díky kterým se nám podaří vybrat peníze na autorská práva a rozjezd výroby.

Image for post
Image for post

Aaaaa cože, oni jsou dva? No to nee, nejsou, ale Diář Káji Saudka je tak skvělej, že má přední desky oboustranný, takže je jen na každym, do jakýho kabátu si ho oblíkne. Nechceš krasavici? Jednoduše vyndej, otoč a zastamdej a diář má najednou úplně jiný grády.

Image for post
Image for post

Z dosavadních průzkumů se tohle chalpům líbí a my si myslíme, že je čas ty svý milouše do plánování trochu zatáhnout. S tímhle diářem se rozhodně nebudou stydět, pokud jim k tomu neberete bambuli a růžovej obal :).

Image for post
Image for post

Uvnitř už vám to bude trochu povědomé. Jelikož nepostrádáme slušný výchování, i tenhle diář tě krásně přivítá. Hned na první stranu si vypíšeš svůj Loste code, o kterým už všichni víte z předešlých článků — hmmm kód, to se bude chlap cejtit obzvlášť drsňácky co :D.

Image for post
Image for post

Diář má opět oddělené měsíce pomocí speciálních děličů a tyhle jsou obzvlášť peckový. Na každém děliči jedna z Kájových kreseb a že jsme si dali s výběrem vážně záležet. Navíc jakmile rok skončí, rozhodně tuhle limitku nevyhodíte. Buď si do ní pořídíte novou náplň nebo si měsíční děliče vyndáte a máte sbírku Kájových nejlepších kousků, které vám můžou v rámu dekorovat klidně i pokoj.

Co říkáš… Beruško?

Image for post
Image for post

Každý měsíc začne klasikou — na jedné straně je přehled událostí a cílů, nechybí ani seznam všech, kteří slaví slavné jmeniny a kterým nesmíš zapomenout potřást pravicí. Můžeš si tu rozplánovat narozeniny, dary, nezapomněly jsme prostor “Nezapomenout” — náš buzerneeczech, kde vykřičníky jasně dávaj najevo, že nezapomeneš na nic podstatnýho.

Image for post
Image for post

Co má Kájův diář nového je měsíční přehled na dvoustraně. No já vám z něj mám takovou radost. Můžem ten movember slavit líp než touhle novinkou? Fakt teď doufám, že jste nadšení se mnou a neříkáte si “Na čem to zas jede?”

Image for post
Image for post

Zbytek měsíce má vertikální náplň — rozuměj sloupce, které jsou ještě rozděleny na dvě poloviny. Dopolko i odpolko si můžeš rozplánovat, respektive partner nebo jiný jedinec samčího druhu.

Image for post
Image for post

Nezapomnělo se ani na sloupec s malým měsíčním kalendářem kde je dobře vidět týden, který zrovna vyplňujete. Další je i prostor pro úkoly či další poznámky.

Image for post
Image for post

Měsíc končí listem na poznámky a z druhé strany se pak usmívá další dělič s originální kresbou Káji Saudka. Tak co říkáte? Je tu nějaký fanda nebo nadšenec do komiksů a kreseb tohoto druhu?

Image for post
Image for post

Jestli tušíte, že se tohle prostě bude líbit, rozhodně nezapomeňte zaskočit na Hithit, kde můžete podpořit cestu tohohle vymazlenýho kouska k nám, tedy i k vám.

Image for post
Image for post

Pokud to vyjde a nám se podaří získat dost chechtáků, budeme je kompletovat od rána do večera, aby u vás byly včas a pod tou jedlí mohl samčí druh ronit slzy kresleného štěstí :D.

Image for post
Image for post

Nakoupit na Hithitu můžete už od padesáti kaček, takže si tam vybere snad úplně každý a máme pro vás i pár milých bonusů jako dárky v podobě našich samolepek v pdf verzi, takže si je můžete doma vytisknout za pár kaček. A jestli nevíte jak, máme na blogu i návod jak na to, takže rozhodně mrkněte, bude se vám to čas od času hodit, protože si vás plánujeme náležitě rozmazlovat.

Image for post
Image for post

Máme z něj takovou radost! Zatím máme jen tyhle dva kousky, takže si je muchláme a hýčkáme a věříme, že s vaší pomocí se nám ho podaří dostat na svět. Pojďme společně zplodit diář. A jak budeš mít na Hithitu nakoupeno, můžeš přemýšlet, kterou stranou se bude nosit. Co říkáš?

Image for post
Image for post

Kampaň na Hithitu najdeš

Pojďte to s námi rozjet a oddychněte si, že máte konečně dárek pro chlapa, kterej má styl, originalitu a jako bonus je neskutečně praktickej (řeč je o diáři)!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store