Momenteeczech
Oct 17, 2016 · 3 min read

My víme, vy už tak dlouho čekáte, že jsme nemohly nechat Mramorovýho po veletrhu ani oddychnout, hned musel na molo. Kdo má dnes chuť na něco bonbónově přeslazenýho, ten ať mrkne na naše starší články :). Dneska se totiž předvede Mramorovej. Náš novej, nedatovanej a cenově milosrdnej fešák.

Do jednoho kouska jsme se snažily nacpat všechna vaše přání a vychytat ho do posledního detailu. Však uvidíte až ho otevřeme. Ty nejčastější dotazy a přání bleskově odrazí, protože má všechno.

je skvělej
je nedatovanej
má horizontálná náplň
má ofsetový, bělený papír s vysokou gramáží
desky jsou oboustranné a je na tobě zda bude černý nebo bílý
je cenově hodně milosrdnej

Náplň obsahuje rovných 10 měsíců. Proč deset, když rok jich má dvanáct? Protože je to v prvé řadě diář studentskej. A díky, že žijeme v Čechách, protože tady má školní rok měsíců jen deset.

Každý kdo do něj bude chtít celoroční náplň, může se svůj Momenteeczech namixovat dle libosti. Ano, však i náplní do diáře se dočkáte.

Každý měsíc vás uvítá měsíční přehled, do kterého nacpete všechno co je třeba. Nebudete muset listovat celým měsícem, protože v tomhle výcucu bude každý “must have v hlavě”.

A tady je…pusto prázdno :). Jenže jen takhle vynikne samotná náplň, takže tohle je dvoustrana, kterou si každý týden budete popisovat, pokreslovat, polepovat a kam si budete psát, co z hlavy nevytratit.

Míša už si od veletrhu chvilku hýčká, takže tady už je k nakouknutí dvoustrana, která už to má za sebou :).

V diáři máte předtištěné pouze dny v týdnu. Měsíc, rok i data si doplníte po svém. Váš Mramorovej tedy může začít kdy chce.

Ani v tomhle Momenteeczku nechybí měsíční rozdělovače a pozor, mistr Mramorovej je komplet české pošušňání. Všechny děliče jsou černobílé a pokud na nich bude text, najdete ho v našištině!

Neboj, všechno není černobílý. Mramorovej má i barevný dny a jeho náplň si uděláš podle sebe. Sto lidí sto chutí, takže se těšíme na vaše verze Mramorovýho!

Hmmm, tak co říkáte? Povedlo se nám do něj nacpat vše, co jste si přáli?

Poslední rada. Blíží se zima a kabátek nepotřebujete jen vy! Mramorovej po něm zatouží hned, jak v něm uvidí vás. Ano, i obaly na všechny Momentíky máme.

Mějte se krásně, a jestli toužíte po dalším infu k Mramorovýmu, směle s dotazy do komentářů.

Mějte se krásně…:)

Momenteeczech

Written by

[mo-men-tee-czech] je diář. ✏️📒 Vyndavací a zastamdací. ⤴️⤵️💁🏼 Nejroztomilejší a vyrobený v ČR. 🎀🔧🇨🇿 www.momenteeczech.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade