Wat voor moeder wil je zijn?

We weten het allemaal. Onze kinderen luisteren niet zozeer naar wat we zeggen, ze kijken meer naar wat we doen. Ze ‘worden’ niet wat we hen vertellen, maar ze ‘worden’ wie wij zijn. De energie die we uitstralen en de overtuigingen die we – bewust of onbewust – met ons meedragen, beïnvloeden hen meer dan we soms zouden wensen. Dus vandaar mijn vraag: Wat voor moeder wil je zijn?

Als ik zelf nadenk over deze vraag, schieten me in eerste instantie veel typeringen te binnen, zoals ik liever niet wil zijn: de bezorgde moeder, de gestreste moeder, de chagrijnige moeder, de gehaaste moeder, de onzekere moeder, de betuttelende moeder, de vermoeide moeder, de boze moeder, de perfectionistische moeder, de afwezige moeder, de strenge moeder, de manipulerende moeder, de depressieve moeder, de ongeduldige moeder, de liefdeloze moeder.

Hoe zie jij jezelf?

In mijn boek leg ik het belang uit van een gezond en positief zelfbeeld voor de ontwikkeling van een kind. Het is de basis. Een kind met genoeg zelfvertrouwen gelooft in zichzelf en in wat het kan, ongeacht wat anderen van hem of haar vinden: Ik kan en durf dat zelf. Kinderen met een goed zelfbeeld kunnen zich in verschillende situaties redden.

Ze durven eerder nieuwe dingen uit, omdat ze niet bang zijn om fouten te maken. Ze weten dat dit erbij hoort. Kinderen met een positief zelfbeeld leren sneller en beter, durven nieuwe situaties aan te gaan, zijn makkelijker in de omgang, luisteren vaak beter en zijn sneller geneigd mee te werken. En ze worden steeds meer in hun positieve zelfbeeld gesterkt door de positieve reacties die zij met hun gedrag oproepen.

De beste manier om kinderen een positief zelfbeeld mee te geven is om als ouder aan je eigen zelfbeeld en eigenwaarde te werken. Hiermee geef je tegelijkertijd een positieve wending aan jouw eigen succes en geluk. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld hangt nauw samen met jouw kijk op de wereld.

We spreken van een gezond zelfbeeld wanneer je weet dat het je het gewoonweg waard bent om te bestaan. Je voelt je gewaardeerd, geliefd en gerespecteerd. Dit gevoel van eigenwaarde staat los van je financiële situatie, je positie op de arbeidsmarkt, verhalen die anderen mogelijk over jou vertellen en je huwelijkse staat.

Een positief of gezond zelfbeeld betekent dat je weet dat je goed genoeg bent en ook dat alle andere mensen goed genoeg zijn. Iedereen is evenveel waard, ondanks allerlei individuele verschillen in intelligentie, schoonheid en wijsheid. Een positief of gezond zelfbeeld is onvoorwaardelijk, net zoals de liefde die je voelt wanneer jouw pasgeboren baby op je buik wordt gelegd.

Een zelfbeeld is gelukkig niet statisch. Het verandert in de loop der tijd. Zo zijn er fases in je leven waarin het essentieel is dat je zelfbeeld meegroeit met je sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Als mens blijf je altijd dingen leren of meemaken die weer bijdragen aan een positieve of juist negatieve bijstelling van je zelfbeeld. Ook leer je jezelf gedurende je leven steeds beter kennen. Dit kan je zelfbeeld opnieuw veranderen. En je kunt zelf altijd kiezen wie je nu eigenlijk wilt zijn.

Dus terug naar de vraag: Wat voor moeder wil je zijn?

Velen van ons zullen denken aan omschrijvingen als: de energieke moeder, de lieve moeder, de stimulerende moeder, de verstandige moeder, de geduldige moeder, de warme en zorgzame moeder, kortom: de ‘perfecte’ moeder (hoewel we weten dat die niet bestaat, willen we het toch allemaal graag perfect doen, nietwaar?).

Ik wil vooral een inspirerende moeder zijn. De drie definities van het woord ‘inspireren’ die ik op internet vond, waren de volgende:

  • (iemand) creatief en enthousiast maken
  • overtuigend aansporen
  • inblazen of bezielen (inspire)

En deze laatste vind ik eigenlijk wel het mooiste. Bezielen. Ik wil mijn kinderen bezielen. Ik wil hun ziel tot leven wekken of beter gezegd in leven houden. En daarvoor is het nodig mijn eigen ziel levend te houden. Mijn stelling is het dat we minder energie zouden moeten besteden aan het sleutelen, verbeteren en ‘kneden’ van onze kinderen en harder zouden moeten werken aan onszelf. Aan onze persoonlijke en spirituele groei.

Om beter naar onze intuïtie te luisteren in de opvoeding, om op zoek te gaan naar de diepgang en bezieling in onszelf. Om vanuit de kracht die we dan in onszelf ontdekken, opnieuw naar onze kinderen te kijken en te ontdekken, dat ze al helemaal goed zijn, precies zoals ze zijn.

In mijn boek en coaching programma ‘No Limit Parenting; Minder opvoeden, meer inspireren’ nodig ik je uit om in alle eerlijkheid naar jezelf te kijken en te zien wat en waar jij wilt en kunt veranderen om meer te worden wie je werkelijk wilt zijn. Om zo een prachtig en vooral inspirerend voorbeeld te zijn voor je kinderen.

Liefs,

Monique

Ik nodig je uit om me hier op LinkedIn te volgen en je aan te sluiten bij mijn No Limit Parenting Revolution Community.

PS. Als mijn blog met je resoneert voel je vrij om het met gelijkgestemden te delen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.