ทีมที่ดีก็เหมือนครอบครัว

ทุกวันนี้เรามีความสุขกับการทำงานเป็นทีมหรือไม่ ?
โดยส่วนตัวแล้ว ตอบได้เลยว่า “มีความสุข” อาจจะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างในบางครั้ง แต่ส่วนใหญ่แล้วมีความสุข เมื่อถามถึงความสุขของการทำงานเป็นทีม มันแสดงออกมาอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น

- มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยแก้ไขปัญหา 
- ชอบฟังความคิดเห็นของคนอื่น ฟังแล้วรู้สึกได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ
- กล้าเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง
- กล้ายอมรับในสิ่งที่ทำผิดพลาดหรือไม่รู้
- สนใจงานในมือและงานของเพื่อนร่วมทีม
- กล้าที่จะพูดคุยถึงปัญหาหรือความเป็นไปของงาน
- มีความตั้งใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของทีม
- กล้าขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาเรื่องต่าง ๆ
- รู้สึกภูมิใจในผลงานและคิดว่ามันคือฝีมือของทีม !!

แต่กว่าที่จะมาถึงวันที่มีความรู้สึกเหล่านี้ได้ ก็ผ่านการทำงานร่วมกับหลาย ๆ ทีมมามาก พบเจอคนและรูปแบบการทำงานต่าง ๆ และคิดว่าในท้ายที่สุดแล้ว การที่เราจะมีความสุขกับการทำงานร่วมกับทีมนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ “ความรู้สึกเป็นครอบครัว”

ทีมที่ดีก็เหมือนครอบครัว

แล้ว “ความรู้สึกเป็นครอบครัว” มันคืออะไร ?
เปรียบเทียบง่าย ๆ เวลาเราอยู่กับครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง ญาติสนิท เรารู้สึกอย่างไรบ้าง ทีมที่เหมือนครอบครัวก็เช่นกัน การจะสร้างความรู้สึกเป็นครอบครัวขึ้นมานั้นไม่ยาก เริ่มต้นด้วยการมีความจริงใจให้กันก่อนเลย เมื่อมีความจริงใจต่อกันแล้ว สิ่งต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาเอง มาดูกันว่าทีมที่เหมือนครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง

- มีความไว้ใจกัน เชื่อใจกัน โดยเฉพาะเรื่องความสามารถของเพื่อนร่วมทีม !!
- ช่วยเหลือกัน งานทุกงานคือ “งานของพวกเรา” ไม่ใช่ “งานฉัน” หรือ “งานเธอ”
- แบ่งปันกัน ทั้งในเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับงานและเรื่องทั่วไป
- กล้าที่จะเปิดใจคุยกัน
- กล้าที่จะขัดแย้ง หรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้งานบรรลุ
- มีความเห็นอกเห็นใจ ใส่ใจ มีน้ำใจ ห่วงใยกัน ดูแลซึ่งกันและกัน
- พูดคุยกันแบบพี่น้อง ไม่ถือตัว ถึงแม้ตำแหน่ง ประสบการณ์หรืออายุงานจะมากกว่า
- มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน

ถามตัวเองว่า ทุกวันนี้เรามีความสุขกับการทำงานเป็นทีมไหม ? ถ้ายัง !! มาลองปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมทีม ปรับพฤติกรรมการทำงาน ปรับมุมมอง เมื่อเรามีความสุขกับการทำงานเป็นทีมแล้ว งานก็ออกมาดี เราก็จะมีความสุขกับงาน สุขภาพจิตก็ดี อะไรดี ๆ ก็จะตามมาแน่นอน !!