START UP

ปัจจุบันแนวโน้มคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบ หรือวัยทำงานช่วงอายุ 25–35 ปี ต่างใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนายตนเอง โดยเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวจะเป็นช่องทางอันนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความเป็นอิสระในการควบคุมวิถีชีวิตตนเอง

Startup เป็นคำที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงในแวดวงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจ Startup ถ้าแปลอย่างตรงตัว คือ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่โดยคนเพียงไม่กี่คน โดยธุรกิจ Startup แตกต่างจาก SME ตรงที่ธุรกิจ Startup จะถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด มีการวางแผนในการขยายตัวธุกิจหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์การถอนตัวจากธุรกิจ (Exit Strategy) ในกรณีที่พอใจในผลตอบแทนที่ได้จากธุรกิจ นอกจากนี้ การหาเงินลงทุนในตัวธุรกิจมักจะเป็นลักษณะการมองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น ไม่ว่าจะเป็นการขอเงินลงทุนจากธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) และจากนักลงทุนรายอิสระ หรือกลุ่มนักลงทุนอิสระ (Angel Investor)

เข้าสู่ยุค O2O อย่างเต็มรูปแบบ

ยุคสมัยของประเภทธุรกิจแบบ Offline และ Online กำลังจะหมดไป เรากำลังเข้าสู่ยุค O2O (Offline to Online) อย่างเต็มรูปแบบ หากย้อนกลับไปสัก 5–10 ปีที่แล้ว ผู้ประกอบการอาจเลือกที่จะประกอบธุรกิจในลักษณะหน้าร้าน (Bricks and Mortar) หรือลักษณะการทำธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน (Clicks) นักวิชาการมีการแบ่งประเภทธุรกิจเป็นแบบ Offline และ Online ซึ่งกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปเสียแล้ว เทรนด์การทำธุรกิจต่อจากนี้ SME หรือ Startup จะต้องผสมผสานทั้งการทำธุรกิจแบบ Offline และ Online ควบคู่กันและการทำธุรกิจแบบใช้ช่องทางการติดต่อซื้อ-ขายมากกว่า 1 ช่องทาง ไม่ใช่สิ่งพิเศษหรือความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) อีกต่อไป ผู้ประกอบการทั้งหน้าใหม่และเก่าจำเป็นต้องใช้ทั้ง Offline และ Online ในการทำธุรกิจ ดังตัวอย่าง Amazon ร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากสหรัฐอเมริกา ริเริ่มการเปิดร้านขายหนังสือในลักษณะแบบมีหน้าร้าน ในขณะที่ห้างสรรพสินค้าเมซีย์ (Macy’s) ห้างเก่าแก่ของนิวยอร์กลงทุนกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพัฒนาระบบการซื้อ-ขายออนไลน์ ในอนาคตทุกคนจะมีโอกาสได้เห็นธุรกิจ Startup ใหม่ๆ ที่พยายามทำลายเส้นแบ่งระหว่าง Offline และ Online มากขึ้น

INTERNET OF THINGS เมื่อทุกสิ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่สิ่งของในชีวิตประจำวันสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ยุค Internet of Things ในอนาคตอันใกล้ เราสามารถสั่งงานของใช้ในชีวิตประจำวันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่าง เครื่องปรับอากาศที่สามารถสั่งงานด้วย Smart Phone ก่อนคุณกลับถึงบ้าน หรือแม้แต่ไฟส่องสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัยและอื่นๆ จะไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป นอกจากกระแส Internet of Things แล้ว ยังรวมไปถึงกระแสอุปกรณ์ไอทีที่สามารถสวมใส่ได้ หรือเรียกว่า Wearable Device เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) แว่นตา สายรัดข้อมือ กำไลข้อมือ

FIN TECH เทรนด์ธุรกิจ Startup

FIN TECH ย่อมาจาก Financial Technology คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสานเข้ากับธุรกิจการเงิน โดยอนาคตอันใกล้ คนไทยจะใช้เงินในลักษณะพันธบัตรและเหรียญน้อยลง การใช้แอพพลิเคชัน ในการทำ Transaction จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มธุกิจ FIN TECH Startup เช่น แอพพลิเคชันในการเทรดหุ้น การซื้อ-ขายกองทุน การกู้เงิน และ Crowdfunding จะเติบโตมากขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายของนักพัฒนาและผู้ประกอบการด้าน FIN TECH ในประเทศไทย นอกจากนี้ การที่รัฐบาลประเทศไทยมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ย่อมเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ FIN TECH Startup มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา


Kotchamon Sangthonggee 58130010267
Like what you read? Give Mook Kotchamon a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.