Wojtek, nie poznaję cię. Wchodzisz w blogowanie o finansach w ślad za Michałem Szafrańskim?
Rafał Piekarski
1

Nie planuję. Ta promocja wydaje się być prosta i przyjemna dla wszystkich, więc pomyślałem „czemu nie”.