אין לכך תחליף

האמת שמאז כבר כמה שנים שאני פשוט מעדיף לחיות בגפי. נכון שאני יוצא ומבלה המון, והכי לא מרגיש לבד בעולם, אבל פשוט לא בא לי להתקשר עם בת זוג אחת ועוד אחת ולתמיד. זה נראה לי קצת מוגזם בעולם של היום עם כל הפיתויים.

הנה בדיוק תכננתי לי חופשה קייצית במיוחד במקום אקזוטי, וקבעתי כבר הכל מה שנשאר לי זה רק ביטוח נסיעות ואני מסודר. מה הייתי צריך עכשיו על הראש מישהי שתתערב לי ותוכיח לי כמה היא צודקת יותר ממני??

Like what you read? Give moshesorzki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.