เรียน Laravel กับ Mos Programmer ตอนที่ 6

สวัสดีครับ ผมมอส เจ้าของ Fanpage : Mos Programmer ครับ ในบทความนี้ผมจะพามารู้จัก Request และ Response กันครับ

Request

Request คือ ข้อมูลต่างๆที่ Client หรือ frontend เป็นคนส่งมา อย่างเช่น การ POST data ให้กับ api เพื่อเรียกใช้งาน ข้อมูล data ที่เราส่งไป จะถูกนำเข้าไปเก็บอยู่ในส่วนของ Request นั่นเองครับ

Request ที่เราอาจจะได้ใช้กันบ่อยๆก็คงหนีไม่พ้นการ ดึงค่าต่างๆ ที่ส่งมากับ form หรือ ค่าต่างๆที่เราส่งมากับ query ก็จะถูกเก็บไว้ใน Request ให้เราได้เรียกใช้เช่นกันครับ นอกจากนี้ใน Request นั้นยังได้เก็บค่าของ header เอาไว้ด้วย อย่างเช่น sessionId ที่เอาไว้ตรวจสอบ ข้อมูล session ที่เก็บเอาไว้ใน server นั่นเองครับ

Response

Response คือ ข้อมูลต่างๆ ที่เราประมวลผลแล้วส่งออกไปจาก server เพื่อให้ Client หรือ frontend เอาไปใช้งาน หรือจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ประมวลผลแล้วส่งกลับเป็นหน้าเว็บนั่นเองครับ

นอกจาก Response ที่เรารู้จักกันนั้นจะส่งข้อมูลกลับไปหา Client หรือ frontend ในส่วนของ body ให้เราได้เห็นกันแล้ว Response ยังทำการ set ค่าต่างๆ ในส่วนของ Header อีกด้วย อย่างเช่น cookie sessionId Content-type และ httpCode เป็นต้นครับ

เนื้อหาของบทความนี้จะเป็นเรื่องของ Request กับ Response เพียงแค่พื้นฐานเท่านั้น ซึ่งหากใครต้องการศึกษาลึกเข้าไปอีก อันนี้คงต้องทำการบ้านเพิ่มเติม ใช้ทักษะการค้นหาข้อมูลใน google หน่อยนะครับ

แต่ถ้าหากใครไม่ได้ใช้งานเชิงลึกจนถึงขั้น custom framework ผมก็พอจะแนะนำคำสั่งพื้นฐานที่ใช้กันบ่อยๆให้ได้นะครับ ตามนี้เลย

Request
**ใน laravel เราสามารถเรียกใช้งาน request ได้ แบบง่ายที่สุดคือผ่าน request() ครับ
request()->input('key ของข้อมูลที่ส่งมากับ request');
/** function นี้เป็นการดึงเอาค่าต่างๆที่เราส่งมากับ body หรือ form-data ออกมานั่นเองครับ */
request()->query('key ของข้อมูลที่ส่งมากับ query string');
/** function นี้เป็นการดึงเอา data มาจาก query string ครับ*/
request()->all();
/** function นี้เป็นการดึงเอา data ที่ส่งมาทั้งหมด ทั้งใน form และใน query string ออกมาใส่ไว้เป็น array ให้เราได้เรียกใช้ครับ*/
request()->only(['key ของข้อมูล']);
/** function นี้เป็นการดึงเอา data มาจาก ทั้งใน form และใน query string เฉพาะ ข้อมูลที่เรากำหนด key เอาไว้เท่านั้น*/
request()->except(['key ของข้อมูล']);
/** function นี้เป็นการดึงเอา data มาจาก ทั้งใน form และใน query string เฉพาะ ข้อมูลที่เราไม่ได้กำหนด key เอาไว้เท่านั้น*/
request()->path();
/** function นี้เป็นการดึงเอา path ของ url ที่เรากำลังใช้งานอยู่ออกมาครับ*/
request()->url();
/** function นี้เป็นการดึงเอา url ที่เรากำลังใช้งานอยู่ออกมาครับ*/
request()->fullUrl();
/** function นี้เป็นการดึงเอา url ที่เรากำลังใช้งานอยู่ออกมาครับ ซึ่งถ้าหากว่าใน url มี query string แนบมาด้วย ก็จะเอา query string มาด้วยนั่นเองครับ*/
request()->method();
/** function นี้เป็นการดึงเอา type ของ method ออกมาครับ*/
request()->isMethod('ประเภทของ method');
/** function นี้เป็นการตรวจสอบว่า method ที่ส่ง request มานั้น ตรงกับ method ที่เราต้องการหรือไม่ครับ*/
Response
**ใน laravel เราสามารถเรียกใช้งาน response แบบง่ายที่สุดคือผ่าน response(ข้อมูลที่เราต้องการให้แสดง)
response(ข้อมูลที่เราต้องการให้แสดง)->header('header name','ค่าที่เราจะกำหนด')
/** function นี้เป็นการกำหนดค่าต่างๆให้กับ header ครับ*/
response(ข้อมูลที่เราต้องการให้แสดง)->cookie('cookie name','ค่าที่เราจะกำหนด','เวลาหมดอายุ')
/** function นี้เป็นการกำหนดค่าต่างๆให้กับ cookie ครับ*/
response()->json(ข้อมูลที่เราต้องการให้แสดง,httpCode)
/** function นี้เป็นการส่งค่า ทั้ง object หรือ array กลับไปในรูปแบบ json ครับ*/

มาถึงตรงนี้เราก็พอจะรู้จักกับ Request และ Response แบบง่ายๆ กันไปแล้วนะครับ

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดปัญหา หรือสงสัยตรงไหน สามารถ ทักเข้ามาหาผมได้ที่ Fanpage : Mos Programmer นะครับ

Like what you read? Give Mos Programmer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.