Karabük Üniversitesindeki Programlama Günleri ve Karadeniz Teknikdeki Kodla etkinliğinde tanıştığım ve programlamaya olan ilgimi dahada arttıran insanlar sayesinde yaz tatilimi değerlendirmek istedim ve bunu da en güzel LYK2016 kampında yapabileceğimi fark ettim. Bunun üzerinde başvurular açılır açılmaz başvurumu gönderdim.

‘Python-Django ile Web Programlama’ sınıfına yaptığım başvuru üzerine kabul maili geldiğinde çok heyecanlandım. 400'den fazla katılımcının olduğu LYK2016'ya giden şanslı isimlerden biriydim. Kamp benim için dopdolu ve harika geçti. Kazandığım deneyimin yanında harika insanlarla tanışıp, ilerisi için güzel anılar bırakacak işler yaptım.

Umut Karcı hocamızın eğitmenliğinde: Python nasıl bir dildir?, Veri Tipleri, ve OOP…

mirac kabataş

mühendis adayı :)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store