Bert

(Herpublicatie, oorspronkelijk geschreven in juni 2006)

Erg goed was de Jägermeister van gisteravond niet gevallen, merkte Bert toen hij wakker werd. Maar goed, wat zou het ook. Het was niet alsof hij vandaag nog wat moest doen. Steunend kwam hij overeind, schuivelde door de kamer en bekeek zijn gevouwen gelaat in de spiegel. Je ziet er waardeloos uit Bert, dacht hij bij zichzelf. Zijn oog viel op de perskaart die aan de spiegel hing. Bert Maalderink, Studio Sport, Niederlande, stond er in sierlijke letters op gedrukt. Hij griste het ding van de spiegel en mikte het in de prullenbak die naast het bed stond. Voordat hij richting badkamer ging, schoof hij even het gordijn opzij en keek door het raam naar het dorpsplein. Het fluiten van de vogels van Hinterzarten was oorverdovend.

Even later zat hij in de ontbijtzaal van het hotel, met een kop koffie voor zijn neus. Honger had hij niet. In zijn hoofd bleef het malen. Waar was het toch fout gegaan? Was het die krankzinnige arbiter geweest? Was er misschien sprake van Een Wissel, net als twee jaar terug? Bert kwam er maar niet uit. Het enige wat telkens weer terugkwam was dezelfde keiharde conclusie: het WK van Bert Maalderink was voorbij. Nooit meer het nog niet eerder zo vertrouwd klinkende “Goedemorgen” van de bondscoach. Nooit meer een schaterende Kees Jansma. Nooit meer de gulle lach van Marco van Basten. Nooit meer de blauwe ogen van John van ‘t Schip. Nooit meer posten op heuvels. Nooit meer oranje hesjes.

Tom Egbers kwam voorbij lopen, in een roze badjas en met een afzichtelijke zonnebril op zijn hoofd. “Ha Tom,” mompelde Bert, maar die liep, nee, zwalkte stoicijns door richting het overdekte zwembad. Gisteravond hadden ze samen in de lokale Bierstübe van Hinterzarten gezeten, de ene na de andere Jägermeister wegtikkend. “Ach jungs, in twee jaar is er weer een toernooi,” had de barman gezegd. Bert herinnerde zich nog de vernietigende blik van Egbers richting de barman. En zijn eigen telefoon die onophoudelijk lag te trillen op de bar. Zijn vrouw, had hij al bij de eerste keer gezien. Maar Bert had geen zin in opnemen. Nu even niet. Laat mij maar even met rust, dacht Bert weer terwijl hij zijn laatste slok koffie nam. Een moment later spatte het koffiekopje tegen de hagelwitte muur uiteen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.