Image for post
Image for post

Chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định và lựa chọn của chính mình.

QC: xe cà phê | xe bán cà phê | xe bán cà phê mang đi


BỨC TRANH NỘI CHIẾN SYRIA, CHUYỆN IS: LỊCH SỬ, NGUỐN GỐC, HIỆN TẠI

Có lẽ, trong chúng ta mỗi buổi sáng đọc tin tức đều nghe về Syria, IS, khủng bố tại Châu Âu, và một cụm từ rất mỹ miều “Mùa xuân Ả Rập”. Nhưng có thể hầu như nhiều người đều rất mông lung về khái niệm này, không biết nó đã sinh ra từ đâu, và đến khi nào?

Ảnh minh họa, tôi làm ra để các bạn có thể tưởng tượng dễ hơn, theo mạch bài viết, các bạn có thể hiểu các bức tranh diễn tiến ở đâu. …


Con biết không, đời ngoài kia không chỉ có trắng và đen, cũng như không đơn giản chỉ có đúng và sai. Đôi khi, có những thứ con biết không đúng nhưng lòng vẫn muốn làm.

Như thể con biết một người đang lợi dụng tình cảm con dành cho họ vì mục đích cá nhân, nhưng con vẫn vui vẻ chấp nhận. Đơn giản là vì với con, tình cảm dành cho họ quan trọng hơn những thứ con mất vì họ.

Nhưng con à, trên đời này, ngoài tình yêu thương của đấng sinh thành dành cho đứa con của mình là vô hạn, tất cả những thứ tình cảm khác đều là hữu hạn. …

About

Dinh-Le Dang

Get more information about me at www.ilur.net

Get the Medium app