Bugünlerde, hashtagler yeni moda trendlerini belirlemede kritik bir rol oynamaya başladı. Bu yüzden, doğru analiz için trend moda hashtaglerinin belirlenmesi çok önemlidir. Bu yazıda, Instagram’daki 10+ modaya uygun trend moda hashtaglerini sizin için analiz ettik.

Daha fazla hashtagi, hesabı, lokasyonu yapay zeka destekli T-Fashion Platform‘u kullanarak kolayca bilmek, takip etmek…

Photo by Shane Aldendorff on Unsplash

Workbox, Progressive Web Apps oluştururken Service Worker ile ilgili işlevler konusunda size yardımcı olan bir JavaScript kütüphaneleri koleksiyonudur.

Neden Workbox?

Önceden PWA geliştirirken kullanılan sw-precache & sw-toolbox kütüphanelerine göre daha küçük boyutlu, daha modüler ve işlevsel, aynı zamanda güçlü bir hata ayıklama desteğini beraberinde getiriyor.

Peki Ne İşe Yarar?

Workbox genel olarak Service Worker’lar aracılığıyla PWA…

Yazının orijinali için: https://medium.com/dailyjs/3-tips-for-javascripts-type-system-2519ba57f954

JavaScript esnek olarak yazılan bir dildir, yani bilgilerin ne tür bir değişkende saklanacağını önceden belirtmek zorunda değilsiniz. JavaScript kendisine atadığınız bilgi türüne (ör. Dizge (string) değerlerini belirtmek için ‘’ veya “”) dayalı bir değişkeni otomatik olarak yazar. …

Nasıl başlayacağınızı gösteren hızlı bir eğitim.

Yazıya başlamadan önce belirtmek isterim ki bu yazı https://medium.freecodecamp.org/learn-css-variables-in-5-minutes-80cf63b4025d bu adresteki yazının tarafımca Türkçe çevirisidir. İngilizce okumak isterseniz linke tıklayabilirsiniz.

Evet başlayalım :)

CSS Özel Özellikler (CSS Custom Properties) (ayrıca değişkenler olarak bilinir) front-end geliştiriciler için büyük bir kazançtır. …

Photo by Greg Rakozy on Unsplash

Çoğu durumda, yapmamız gereken, buildSchema fonksiyonuna bir argüman olarak alınan GraphQL şema dili kullanılarak API’larınızın türlerini belirtmektir.

GraphQL şema dili ait sayılı türleri destekler String, Int, Float, Boolean ve ID dolayısıyla bunları direkt buildSchema’ya ilettiğiniz şemada kullanabilirsiniz.

Varsayılan olarak, her tür null değerdedir — null’u skalar türlerinden herhangi biri gibi…

GraphQL API sunucusu çalıştırmak için Express kullanmak en kolay yoldur, NodeJS için popüler bir web uygulaması framework (kod çatısı)’üdür. İki ek bağımlılık yüklememiz gerekecek:

npm install express express-graphql graphql --save

“Hello World” örneğimizi tek bir sorguyu çalıştıran bir komut dosyası yerine API sunucusu olarak değiştirelim. Web sunucusu çalıştırmak için “express”…

Önkoşullar

Photo by Dlanor S on Unsplash

Başlamadan önce, yüklü bir Node v6+'ya sahip olmalısınız, örneklerin çoğu önceki Node sürümlerinde çalışmalıdır. Bu kılavuz için, transpilasyon gerektiren herhangi bir dil (TypeScript, CoffeeScript vb.) kullanmayacağız, ancak Promises, Sınıflar ve Fat Arrow Functions gibi ES6 özelliklerini kullanacağız, onlara aşina değilseniz öncelikle bir bakmak isteyebilirsiniz.

Yeni bir proje oluşturmak ve mevcut…

Mehmet Ali Peker

Co-founder at T-Fashion

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store