Trump ve Şehir-Devletler Birliği

Son gelişmeler, Rusya ile Amerika arasında başlayan ve Trump’ın Kırım’ın Ukrayna’ya iadesini istemesine kadar süreç “neler oluyor” dedirtip ezberleri bozdu. Neler olduğunu hem kısa bir hatırlatma, hem de bir ön görüyle okumaya çalışalım.

Trump seçilmedi, seçtirildi demiştik de, amaç neydi netleşememişti.

Biraz hafıza tazeleyerek gidelim, nasıl seçtirildi hatırlayalım.

Her şeyden önce dinç ve sağlıklı Trump’ın karşısına Demokrat’ların aday olarak koyduğu isim hem fiziken hem ruhen çöküntü içinde, bu çöküntüsünü de seçim kampanyası sürecinde göstermiş biriydi.

Bir sıfır Trump’ın önde başladığı seçim süreci boyunca küreselci medya Trump’a karşı bazen uçuk boyutlara ulaşacak bir saldırı furyası başlattı. Bu, “küresel medya rahatsız” olarak elbette okunur fakat oylarındaki artışı katkı sağladığı gerçeği de değişmez.

Bildiğimiz bir süreç olduğundan hızlı geçelim, seçimden hemen önce çıkan PizzaGate’den Orlando saldırısına kadar her gelişme Trump’a yaradı.

Hatırlarsınız küreselciler bununla da yetinmedi, Trump’ın seçim ofisine molotof kokteyli atarak karşımıza konulan “cengaver küresel düşmanı Trump” imajına imaj kattı.

Ve sonuç: Başına geçtiği 7 işi iflas ettirmiş, mortgage sektörüne girdiğinde sektörü batırmış olan Trump Amerika’nın başına geldi. Hillary daha fazla oy almasına rağmen sessizce kenara çekildi.

Göreve gelişi sürecinde bir seçim çalışması olarak kullandığı “IŞİD’i CIA kurdu” sözüne paralel olarak göreve gelişinin ardından bu paralellikte söylemlerini sürdürdü, “radikal İslam’ı bitirme” vaatlerinde bulundu.

O günlerde şunu hatırlattım ki IŞİD’i Amerika kurduysa, Avrupa Birliğini de Amerika kurdu. Almanya’yı hedef tahtası yaparken, Almanya’daki Amerikan üsleri hakkında ne düşünüyor? Japonya’dan sonra en fazla üssünün olduğu Almanya’nın Almanya’dan yönetilmediği açıkken bu söylemler nereye çıkar dedim ve ekledim.

Yeni bir dünya savaşının danışıklı dövüşünü mü izliyoruz?

Şimdi ise Trump’ın adamları bir bir görevden el çektiriliyor. Trump’ı iktidara getiren güç, Trump’ın arkasından çekiliyor. Hillary seçim sürecindeki defterleri ancak açmaya başladı, Pizza Gate ile ilgili konuşmaya başladı.

Acemi ve heyecanlı Trump, karşımızda tek başına bir serseri mayına dönüşüyor.

Peki neden? Küreselciler neden Trump’ın iktidara gelmesi için seçmeni itip, Trump’a yönelik operasyon düğmesine basmayıp da şimdi harekete geçti?

Cevabına Brexit’le birlikte bakmak gerek zira Trump iktidarı ile Brexit ayrılmaz bir ikili.

Brexit için bir yazı kaleme almış, Kraliçenin Brexit ile ilgili tutumunu sorgulamıştım. Ayrıntılı bakmak isteyenler için yeri gelmişken onu da paylaşayım.

Kraliçe’ye rağmen Brexit ve Kraliçe’ye rağmen Trump kafaları karıştırmış, “küreselciler tekme üstüne tekme yiyor” dedirtmişti.

Oysa ki AB’nin dağılma sürecini ve Trump’ın iktidarını şu şekilde okumanın daha doğru olacağı kanaatindeyim:

Her iki durum da, devletleri bizzat kendi en gelişmiş şehirleri ile karşı karşıya getirdi, getiriyor ve AB’den ayrılacak diğer ülkelerde de getirecek.

İngiltere’de Brexit’e karşı olan şehirler İngiltere’nin en kalkınmış şehirleri. “Madem böyle, biz şehir olarak İngiltere’den ayrılıp AB’ye girelim” konuşmaları gazetelere kadar düşmeye, her mecrada tartışılmaya başlandı.

Bu durumun artık yaygın beklenti haline gelmesi, Brexit sürecini “Şehir Devletlerin Yükselişi” olarak okuyanların sayısını da arttırdı, ki ben de durumu böyle okuyanlardanım.

Dünyaya birbirinden farklı bakan şehirler oluşturuluyor ve gelişmeler bu yükselişin kapısını Trump ile Amerika’da da açtı. Kaliforniya eyaleti benzeri şekilde Amerika’dan ayrılma tartışmalarıyla gündeme geldi.

2019 tarihinde ön görülen bir referandumun sonuçları ne olur göreceğiz, ancak Fransa gibi ülkelerin de bu furyaya yakın gelecekte katılacağı ortada.

Ulusal bütünlüğü korumak isteyen yerel derinlerin buna gücü yetebilecek mi, yoksa pes mi edecekler bunu da göreceğiz. Amerika da şimdilik zayıf konuma düştükleri ortada.

Şunu ekleyeyim, Trump oyun kurdu demiyorum, Trump’ın acemiliği kendisini bu oyunun içinde buldurdu denmesi sanki daha doğru olur.

#CalExit ve #LonExit ile başlayan süreç bakalım başka hangi gelişmiş şehirlerin uluslarından “gönüllü ayrılma” isteğini ortaya çıkaracak.

Şimdilik nokta koyalım. AB dağılacak ancak yeniden birleşecek. Bu kez ülkeler değil bağımsızlık almış şehirler birleşecek.

“Şehir Devletler Birliği”

İstenen bu.

Başara bilirlerse…

Önümüzdeki gelişmeleri buna göre okuyalım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.