Beni ben ederken.. Biz.. Her..

Nasıl geldin?
Geldin. Biliyorum. 
Bekledim zamanın yerine her ne inşaa edebilirse düşünüşler..
Geldin. Hissediyorum..
Yoksa her günüme bir rüya nasıl konuk olabilirdi?
Çabaladığım.. Bulduğum.. Tükettiğim.. Unuttuğum.. Hatırladığım..
Her şeyle her şeyden geçirdin beni ben edeni..
Bir çocuk kadar saf, bir ‘insan’ gibi içten..
Sonrasını düşünmeden yaşatmayı öğretirken varlığının deneyimleri;

hiçbir şeyin aynı ve geçmişteki kalamayacağının farkına varırken,

seni beklerken dolan gözlerimin arınıklığından görürken her şeyi, her bir şeyi..
Seni düşünmek üstüne yükseltip, çoğalırken..
hangi kelime?
hangi duygu?
hangi var oluş, beni senden daha iyi anlatabilir?
bizi bizden daha da fazla tanımlayabilir? ve tamamlayabilir?
Cevabı yaşamlaştırabiliyorum; senle ve sayende..
Çünkü..
‘’ Sen varsın! ‘’
17.02.17 02.09

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.