ApplyBAU Nedir?

Muhammet Mert POLAT
Nov 2 · 2 min read
ApplyBAU

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda Bahçeşehir Üniversitesi’nin geliştirdiği bir sistem olan ApplyBAU’dan bahsetmek istiyorum. ApplyBAU, üniversiteye giriş öncesinde sizin hayallerinize, projelerinize ve yeteneklerinize bakarak size burs verdiği bir sistem. Eğer ileriye dönük düşünceleriniz, hayalleriniz ve sağlam projeleriniz varsa bu sisteme mutlaka başvurmanızı öneriyorum. Neden bu sistemi tanıtma ihtiyacı duydun derseniz, bende ApplyBAU ile %100 burs alan bir öğrenciyim. Bu sistem benim de geleceğime ve projelerime yön verdi diyebilirim. ApplyBAU, üniversite sınavına girecek herkes için büyük bir olanak. Bu sene başvuru süreci 21 Kasım tarihinde başlıyor ve tercih dönemi sonuna kadar devam edecek. Başvuru yapacak arkadaşlar için acele etmemelerini öneriyorum. Başvuru ekranında yapmanız gereken kendinizi tam anlamıyla anlatmak. Kimsin? Neler yaparsın? Projelerin (varsa) neler? Aklına gelen her şeyden bahsedebilirsin. Eğer başvuru sayfasına tüm yazmak istediklerinizi sığdıramıyorsanız kendinizi videoya kaydedip istediklerinizi anlatabilirsiniz. Başvurunuza olumlu etki katacağını düşünüyorum.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR ?

Bu sene başvurular 21 Kasım tarihinde başlayacak. Adaylar ApplyBAU internet sitesinden başvurularını yapmaya başlıyor ve belli bir süre sonra bu başvurular bir komisyon tarafından değerlendirilmeye alınıyor. Sonraki süreçte ise beklemeye başlıyorsunuz. Sonuçlar açıklandığında bazı öğrencilerin burs oranı açıklanırken bazıları mülakata çağrılıyor. Mülakata çağrılan öğrencilerin mülakatta kendilerini daha iyi ifade edebileceğini düşünüyorum. Mülakata giren öğrencilerin burs oranları daha sonra açıklanıyor. Detaylı bilgi ApplyBAU websitesinde mevcut olduğu için burada aynı şeyleri tekrar etmeme gerek yok sanırım.

BAŞVURU FORMUNA NELER YAZMALIYIM?

Başvurunuzu yaparken dürüst olmanız büyük önem arz ediyor. Kendinizi en doğru şekilde anlatmanızda -ne eksik ne fazla- büyük fayda var. Eğer yazacağınız çok şey varsa ve başvuru sayfası sizin için yeterli değilse, yazmanız gerekenleri herhangi bir word dosyasına yazıp onu başvuru sayfasına ekleme olanağınız mevcut. Sistem gittikçe yenileniyor ve adaylar için seçenekler çoğaltılıyor. Kendi fikrimi soracak olursanız bu sistem eğitim için devrim niteliğindedir. Neden mi? Çünkü öğrenmeye ket vurduran, ezbere dayanan, anlamsız zorunluluklar koyan, insanların yeteneklerini dikkate almayan, yapıcı olmayıp yıkıcı olan, kalıp düşüncelerle yürüyen, özgür düşünce kavramından yoksun ve en önemlisi öğrencileri yarış atı gibi koşturan bir eğitim sistemimiz mevcut. Üniversiteye adım atarken girdiğimiz onca sınavda ne yeteneklerimize ne de projelerimize dikkat ediliyor. Ama ApplyBAU, sınav puanından önce sizin düşüncelerinize ve projelerinize önem veriyor. Bu yazımı ister reklam olarak algılayın, ister öneri benim için önemsiz. Yazdıklarım sadece benim fikirlerim. ApplyBAU ile kim bilir kaç öğrenci eğitim sistemi yüzünden mağdur olmaktan kurtuldu. Aynı mantıkla işleyen sistemi ülkemizdeki birçok üniversitenin uygulanması için farkındalık bile başlatılmalı bence. Tüm merak ettiklerinizi ApplyBAU internet sitesinden öğrenebilirsiniz veya benimle iletişime geçebilirsiniz.

www.applybau.com

Başarılar…

Muhammet Mert POLAT

Written by

Genellikle web yazılım alanında bir şeyler karalıyorum.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade