alıp kenara koyarım
Günlük FeyiZ — #6
Adem ilter
133

genel olarak bu gibi işlerde raindrop.io ‘yu kullanabilirsin, baya iş görüyor.

İçeriği kaydederken sayfa içindeki resimleri veya kendi ekran görüntünü ekleyebiliyosun.

Eskiden Dragdis ‘i kullanıyodum ama bu baya gelişmiş. En azından şimdilik…

Like what you read? Give mselmany a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.