Nie możesz zrobić wszystkiego
juliaprzejczowska
95

Fajnie i jasno napisane. Sam szukam cały czas takiego złotego środka i podziwiam ludzi, którzy już go odnaleźli i jakimś cudem..jak na razie z powodu powyższego dla mnie niezrozumiałe zrobią coś od początku do końca danego dnia i mają właśnie wieczorem czas na odwilż. Szukam cały czas takiej metody dla siebie :) Na razie kiedy mogę, próby pisania na blogu są takim momentem gdzie można odpocząć :)

Like what you read? Give Michael Skweres a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.