Ayrımcılık Yapanlar: Savunmanızda Bunları Kullanmayın, Geçersizdir
Yaşar Safkan
183

Kavrayamadigim bir cesit ironi mi kullandiniz bilmiyorum ama soz Marx’in degil. https://eksisozluk.com/entry/17531667 denilmis. Fakat bir yerlerden aklimda yahudi atasozuydu diye kalmis. Kokeni cok cok eskidir saniyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.