Các công việc dịch vụ quản lý trong vps là gì?

  1. VPS là gì?

Để hiểu dịch vụ quản lý là gì, trước hết phải hiểu VPS.

Các công việc dịch vụ quản lý trong vps là gì?

Để có lời giải thích đầy đủ về máy chủ riêng ảo (VPS), hãy tham khảo bên dưới:

VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu đó. Mỗi VPS là một hệ thống hoàn toàn riêng biệt, có một phần CPU riêng, dung lượng RAM riêng, dung lượng ổ HDD riêng, địa chỉ IP riêng và hệ điều hành riêng, người dùng có toàn quyền quản lý root và có thể restart lại hệ thống bất cứ lúc nào.

2. Phân tích các dịch vụ được quản lý

a/ Cập nhật bảo mật

Giữ các trang web của bạn được an toàn là ưu tiên hàng đầu đó là lý do tại sao chúng tôi thường xuyên cập nhật và vá những gì cần phải có, bao gồm:

Cập nhật cPanel
Hệ điều hành vá lỗi
Cập nhật hệ thống

b/ Giám sát chủ động

Nhóm quản trị hệ thống giám sát các biến động khác nhau. Với các cảnh báo và giám sát chủ động, VPS được quản lý của bạn sẽ luôn được giám sát chặt chẽ.

c/ Quản lý tường lửa phần mềm

d/ Tối ưu hóa môi trường cho các trang web

Môi trường của máy chủ có thể được sửa đổi để phù hợp với bất cứ điều gì bạn định sử dụng nó, từ loại CMS mà bạn thích sử dụng (cho dù đó là Joomla, WordPress, vv), cho tất cả các loại mô-đun khác nhau cho tùy chọn, máy chủ điều chỉnh để được thực hiện, và tối ưu hóa máy chủ.

e/ Quản lý kênh DNS

Hệ thống tên miền (DNS) cho phép những người khác kết nối với trang web của bạn bằng cách làm trung gian giữa người dùng và máy chủ. Là một phần của DNS, tên miền của bạn sẽ có tệp vùng cho phép các máy tính của người dùng tải các trang và gửi email đến.

Trong một DNS nhóm, tệp vùng được lưu trữ trên nhiều máy chủ, để tải được phân phối qua chúng. Điều này cũng có nghĩa là nếu một máy chủ DNS đi xuống, các máy chủ DNS khác sẽ vẫn hoạt động để lấy lại slack.

f/ Lọc Thư Outbound

Chức năng này đảm bảo rằng có ít khả năng xảy ra các lệnh cấm IP. Ví dụ: giả sử tài khoản email của bạn bị tấn công, và hacker sử dụng nó để gửi một lượng lớn email spam. Địa chỉ IP của bạn sau đó sẽ rất có khả năng bị đưa vào danh sách đen, dẫn đến các máy chủ khác từ chối chấp nhận bất kỳ email nào từ bạn. Điều này sau đó sẽ làm cho các email hợp pháp của bạn cũng bị từ chối, làm cho dịch vụ email của bạn ngừng hoạt động.

g/ Quét virus chủ động

Nhóm của chúng tôi theo dõi và quản lý nền tảng quét vi-rút cấp máy chủ để đảm bảo rằng máy chủ của bạn luôn sạch sẽ và ổn định.

h/ CloudLinux

CloudLinux cung cấp cho hoạt động và quản lý Cloud Hosting, và về bản chất nó là một hệ điều hành cho các công ty lưu trữ chia sẻ giúp cung cấp một môi trường lưu trữ an toàn hơn và ổn định hơn.

Nhóm quản trị hệ thống quản lý và cập nhật nền tảng CloudLinux để khách hàng VPS Managed có được phiên bản mới nhất và an toàn nhất mà họ cần.

Xem thêm: Cách thiết lập MySQL và PHP Myadmin trên VPS

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.