Cẩm nang cần biết về các loại máy chủ lưu trữ thông dụng

VPS hosting inet

1. Virtual Private Server (VPS) là gì?

Khi bạn thuê máy chủ ảo , thường được gọi là một VPS, là một giải pháp lưu trữ rơi nằm giữa lưu trữ chia sẻ và một máy chủ chuyên dụng. Một VPS được tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm ảo hóa để phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều phần nhỏ hơn, ảo, mỗi hệ thống riêng của mình điều hành và lưu trữ chuyên dụng, RAM và tài nguyên CPU.

2. Làm thế nào để phân biệt một VPS khác nhau giữa shared hosting và máy chủ chuyên dụng?

* Shared hosting về cơ bản, bạn thuê một phần của máy chủ và chia sẻ các nguồn tài nguyên: CPU (bộ xử lý), bộ nhớ và không gian đĩa, băng thông, vv với những người dùng khác. Nó hoạt động tốt đối với hầu hết các trang web nhỏ như tốc độ, lưu trữ, băng thông và độ tin cậy bạn cần thường hoạt động mà không có một vấn đề. Tuy nhiên, cho các doanh nghiệp có yêu cầu lớn hơn, các nguồn lực sẵn có thể là quá hạn chế.

Có một số vấn đề tiềm năng với shared hosting: nếu một số các trang web khác chia sẻ các nguồn tài nguyên máy chủ nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web của bạn và nếu họ bị nhiễm mã độc hay virrus, điều này có thể làm tổn hại bảo mật của những máy chủ khác.

* Còn với máy chủ ảo VPS là một môi trường máy tính riêng biệt, tách biệt khỏi những người khác, với nguồn lực riêng của nó. Bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các VPS khác trên cùng một máy chủ, hơn nữa bạn có thể tùy chỉnh từ a đến z sao cho phù hợp với bản thân mà không phải máy chủ nào cũng làm được.

* Máy chủ chuyên dụng là bạn sẽ thuê hoàn toàn một máy chủ, bạn có tất cả các không gian đĩa và tài nguyên máy tính theo ý và kiểm soát các hệ điều hành và phần cứng mà bạn muốn sử dụng của bạn. Với máy chủ chuyên dụng sẽ cực kì phù hợp với một doanh nghiệp lớn khi phải thường xuyên xử lý với lượng data khổng lồ.

Góc kỹ thuật dành cho các bạn: Cách thiết lập MySQL và PHP Myadmin trên VPS

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dũng Anh’s story.