Thu mua phế liệu đồng giá cao với Thịnh Phát chúng tôi. Cam kết giá thu mua luôn cao hơn 30% so với ngoài thị trường. Thu mua tận nơi số lượng lớn, có đội ngũ bốc xếp, dọn dẹp vệ sinh sau khi thu gom xong phế liệu. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, luôn có chiết khấu cao dành cho người giới thiệu. Hãy liên hệ với Ngọc ngay qua hotline 0907 824 888 để được hỗ trợ báo giá cực tốt nhé.

Mua Phế Liệu Thịnh Phát

“Mua Phế Liệu Thịnh Phát (muaphelieuthinhphat.com) — cơ sở thu mua phế liệu giá cao tại Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai https://muaphelieuthinhphat.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store