Qazaali

Badbaado qof doonayoow Kashaada dareen ku beer Dareenka samaha ku beer Indhaha dib usoo muslimi Ilaahay dartii ku eeg Daliilka hortaada yaal