Büyük Göç ?
Serkan Ünsal
65

Geçen sene 3 arkadaşım gitti, biri İrlanda’da Tripadvisor’da çalışıyor, biri İngiltere’de Tomtom’da, biri de Tayland’da Agoda’da çalışıyor.. Şu an aklıma gelenler..

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Müge Çevik’s story.