Kendimle bitmeyen Savaşım


Aklımı evvelden beri bulandıran bir duygu vardı,bir boşluk. Bu boşluğu Yazarak gidermeye çalışıyorum ama yetmiyor.
Yazmak istiyorum hemde hiç durmadan kendimle savaşarak.Kazanmalıyım
Bu savaştan galip gel’meliyim,içimi kemiren bu boşluğu yen’meliyim… Daim’dir benim benimle olan bu savaşım hiç bitmeyecek. Sonu olmayan derdime,derman olmayan bu elem dolu hayat.
Hayatta umudumu kaybedersem galip gelmeyeceğimi biliyorum… Umut herşeydir,yaşamdır.
Umudunu kaybetmeyen İnsanlara,
Umut dolu insanlara, barış isteyen insanlara , hayatı seven insanlara, yaşamayı mutluluk olarak gören insanlara ve yazmaktan sıkılmayan kalemi kırılmayan insanlara gelsin…

Sevgi,saygı ve muhabbetle kalın

• • •

Ramazan Bingöl ,muhammed_blog

http://wordpress.com/@blog1muhammed

twitter.com/muhammed_blog

instagram.com/muhammed_blog

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.