Son Zamanlarda “Girişimcilik ve Türkiye”

Son yıllarda Türkiye’de girişimcilik ve inovasyon oldukça hız kazandı ve daha da kazanması bekleniyor. Türkiye’de seri girişimciler tarafından açılmış veya desteklenen vakıflar, angel investor merkezleri bir diğer tabiriyle melek yatırımcı merkezlerini ve sosyal medya platformları sayesinde girişimciliğin gençler arasında bir iş alanına dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Buna rağmen oluşmuş olan farkındalığın istenilen düzeyde olmadığı da bir gerçek. Farkındalık kazanmış kişiler içinse bu mecralara ulaşmak her zaman kolay olmuyor. İstenilen şartlar, kontenjan sınırları, mekan-zaman vb. faktörler sebebiyle, başvuran birçok kişi kabul edilmiyor veya başvuracak kişiler başvuru yapmaktan vazgeçiyor. Tüm bu sıkıntılara bir çözüm olabilmesi, girişimcililiğin yaygınlaşması, toplumsal olarak farkındalığın artması için bu gibi merkezlerin çoğaltılması gerekiyor. Özellikle, gençler için bir gelişim kaynağı olan stajlarda 3. ve 4. sınıfa geçince kabul edilmelerini göz önüne alırsak, arada geçen süre zarfında kendilerini geliştirmeye gerek duymuyorlar ya da farkına varamıyorlar.

Entreprunner, Türkiye’nin 81 il, 178 üniversitesinde eğitim gören; girişimcilik, kariyer geliştirme, liderlik, inovasyon vb. alanlardaki kulüplerin başkan ve başkan yardımcılarına hitap edecek olan bir platform. İlk aşamada üniversite içerisindeki rekabette varolan kitleden sıyrılmış, kendini göstermiş ve belirli bir farkındalığa ulaşmış olan başkanlar ve başkan yardımcılarını kabul ediyoruz. Devam eden süreçte ise bu arkadaşların kazandıkları birikimleri, takipçileriyle paylaşmalarını ve bu takipçilerden yeterli farkındalığa ulaşmış kişileri aramıza almayı planlıyoruz. Bu arkadaşlarımıza Türkiye’nin çeşitli illerinden danışmanlar sağlayarak düzenlediğimiz eğitimler, proje yarışmaları, teknik geziler, yurt içi ve yurt dışı stajları vb. etkinliklerle yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor, kendileri gibi farkındalığa ulaşmış kişiler ile doğrudan network kurma imkanı sunuyoruz. Bu sayede hem kendi aralarında kuracakları network hem de danışmanlarımız ve yatırımcılarımızla kurulacak network ile çok daha bilinçli ve girişimci bir nesil yetişmesini, inovasyonel çalışmalarla gençlerin daha cesur girişimlerde bulunmasını amaçlıyoruz.

Başarı fark etmekle başlar, yanlış yaptığını fark edersen doğruya yakınlaşır, doğruyu fark edersen, başarını arttırırsın.

Muhammed Gemi

Co-Founder of Entreprunner