İLETİŞİM NEDİR? İLETİŞİM BİLİMİ NEDİR? İLETİŞİM SÜRECİ NEDİR?

İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yollar ile başkalarıyla paylaşılmasına, aktarılmasına iletişim veya bildirişim denir. İletişim, karşılıklı tarafların oluşturdukları bir sürecin bütüne denir aynı zamanda.

Kısaca iletişim, karşılıklı bilgi aktarım sürecidir.

Klasik olarak, kaynak, aracı ve alıcı şeklinde formule edilen iletişim olayı, kaynağın göndermek istediği iletinin, bir iletişim aracı veya anlamlar, sözcükler, jest ve mimikler vs. aracığıyla alıcı tarafında, iletişim kodlarının yorumlanmasının sonucunda, gönderilen bilginin anlaşılması, alınmasıdır.

Burada devreye iletişim biliminde bilinmesi gereken bir çalışma ve bilimsel konu olan Gösterge bilimini de öğrenmemiz lazım. (İleri ki dönemlerde Gösterge bilimininde ders notunu paylaşacağız) Gösterge bilimi, gönderici tarafından gönderilen iletinin, gösterge kodları ile anlaşılıp, açılmasıdır.

Kitle İletişimi Nedir?

Kitle iletişimi, özellikle son yüzyılda kitle iletişim araçlarının ortaya çıkması, gelişmesi ve tamamen kamuoyunu bilgilendirici konuma gelen bir unsur olmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.

devamı http://iletisimci.xyz/iletisim-nedir-iletisim-bilimi-kitle-iletisim-nedir/