Kurgunun Türleri Nelerdir?

Kurgu türleri denince akla bir çok farklı çeşidi gelebilir. Biz size tüm farklı çeşitlendirmeleri birlikte veriyoruz.

  1. Yapımın Türüne Göre Kurgu Türleri
     a. Drama Kurgusu
     Drama kurgusu, daha çok sabit çekimli, görüntü genişlerinin çok fazla olmadığı, çekimlerden oluşan drama çekiminde yapılan kurgudur. Burada daha stabil bir akış olduğundan fazla işlem gerektirmeyen, ama zaman zamanda duygusal yükselim ve alçalımlara uygun olarak, farklı çekim açılarının ve oyuncuların ortaya koyduğu performansı tam olarak yansıtabilmek için, gerekli düzenlemelerin yapıldığı kurgu türüdür.

devamı : http://iletisimci.xyz/kurgunun-turleri-nelerdir/