Muhammet YT 27.02.2000 İstanbul doğumluyum.Esnaf bir ailenin çocuğuyum ve 11 Yaşında çalışmaya başladım ağır işlerde çalışmasam da para kazanmayı öğrendim.14 Yaşındayken ilk youtube kanalımı açtım fakat bu süreçte yine işte çalışmaya ve mahallemde ki amatör futbol klübünde lisanslı olarak futbol oynamaya devam ediyordum.Bunlara okulumu da eklersem 3 işle uğraşıyorken ara…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store