Köpek Cinsleri ve Köpek Irkları

Küçükken Sevimli Gözüken, Tehlikeli Köpek Cinsleri ve Irkları

#1 Köpek Cinsleri; Tibet Mastifi

Tıpkı bir aslana benzeyen bu köpek cinsinde yele bulunur. Tibet kökenli olan savaş köpekleri günümüzde çok nadir bulunur ve bu nedenle en yüksek fiyatlı köpek olarak ilgi çekerler. Fiyatları 1 milyon doları bulur. Savaşçı köpeği olmasından anlayacağınız üzere saldırganlığı ve tehlikesi tartışılmaz bir ırktır.

#2 Köpek Cinsleri; Dogo Argentino

Arjantin kökenli olan köpekler zeki olmasıyla ön plana çıkar. Bedenleri ağır ve güçlüdür. Avcılık işlerinde kullanılan köpekler, domuz avlarında kullanılırlar. Domuzlar ile savaşmak köpeklere özgü bir davranış değildir.Sürekli sevilmek ve ilgi görmek isterler. Korumacı ruhlarını her alanda belli ederler.

#3 Köpek Cinsleri; Pitbull

Güçlendirilmiş köpek olarak tanımlanan pitbull 19. yüzyılda çeşitli köpeklerin çiftleştirilmesinden elde edilen kırma bir cinstir. Bu sayede saldırganlığı, atikliği ve çevikliği tartışılmazdır. Çenesini kitleme özelliğine sahip olan tehlikeli ırkın ısırdığı bir nesneyi ağzınızdan almanız imkansızdır.

#4 Köpek Cinsleri; Presa Canario

Korkusuz olmaları ile tanınan köpek ırkı ve cinsi genellikle bekçi köpeği olarak yetiştirilir. Evi veya bulunduğu mekanı koruma anlamında insanları ürkütmesi oldukça başarılıdır.

#5 Köpek Cinsleri; Alman Çoban Köpeği

Almanya kökenli olan köpeklerin, Belçika çoban köpeği olanı da vardır. Ağır kiloları ve sahiplenme içgüdüleri müthiştir. K9 birimlerinin kullandığı bu köpekler komutları çok iyi uygulamakta ve bu komutlar sonucunda kişileri etkisiz hale getirebilmektedirler.

#6 Köpek Cinsleri; Kafkas Çoban Köpeği

Çok nadir bulunabilen bu köpek ırkı Kafkasya da yaşar. Tibet kökenli olduğu düşünülen köpeğin bakımı oldukça zordur. İri yapısı ile dikkat çeker ve kızdırılması halinde korkulu rüyanız olabilir. Ağırlıkları 120 kg kadar çıkmaktadır.

#7 Köpek Cinsleri; Kangal

İriliği ve tıpkı bir kangala benzeyen kuyrukları ile dikkati çeken çoban köpeklerinin vatanı Türkiye’dir. Kiloları 70–90 kg arasında değişen bu iri ırk çoban ve bekçi köpeği olarak kullanılmaktadır. Sıcak havalarda ve ev içerisinde beslemeye uygun değildir. Her gün 5 km yol yürümesi gerekir. Kötü niyeti hissettiği an çok acımasız davranabilir. İsmini Türkiye’nin güzel ili Sivas’ın Kangal ilçesinden alır. Kangal’da bu köpek ırklarının üretimi için uygun barınaklar mevcuttur. Köpek cinsleri

#8 Köpek Cinsleri; Labrador

Ev korumasında kullanılan iri yapılı köpeklerin başında yer alır. retriever cinsidir ve sevimli görüntüsünün altında zeki bir hayvan içgüdüsü yatar. Polis birimlerinde de eğitilerek kullanılan köpeklerin koku duyusu ve insanlarla olan hissi paylaşımı tartışılmaz derecededir.

#9 Köpek Cinsleri; Sibirya kurdu

Kuzey ülkelerinde yetiştirilen ve orada yaşayabilen bu ırk, gözlerinin rengi güzel olmasına rağmen düşmanları için tam bir kabus olabiliyor. Genellikle kızak çekmek, geyik çobanlığı gibi ağır işlerde kullanılan sibirya kurtlarının bedensel güçleri tartışılmazdır. Aşırı sevgi ve ilgi göremedikleri taktirde çevresine ciddi zararlar verirler. Bağlanmak, sabit bir yerde tutulmak onlara göre değildir çeneleri kuvvetlidir ve kırabilecekleri her şeyi sinirden yok ederler.

#10 Köpek Cinsleri; Doberman Pinscher

Zekası ile meşhur olan bu cins hızlı koşması ve hafif vücutları ile kötülüğü hissettikleri anda tutulamazlar. Sahiplerine aşırı sadık, etrafa karşı duyarlı, ancak kötü niyet karşısında savaşçı ve saldırgan bir ırktır. Adını bu cins köpeklerin üretilmesine ve çoğaltılmasına öncülük eden kişiden alır. En iyi bekçi köpeği olan dobermanların çene kuvvetleri 275 kg civarındadır.

#11 Köpek Cinsleri; Kurt Köpeği

Çene basıncı 200 kg olan bu köpeğin dik kulaklarının sevimliliğine çok fazla kanmamak gerekir. Karma bir tür olan kurt köpekleri, gri kurt ile köpek kırması olarak piyasaya çıkmıştır ve bu nedenle vahşi doğa genleri mevcuttur. Vahşi doğa kökenli olmasından dolayı daha seri ve atik olduğundan, evler için uygun olmayan bir ırktır. Sürüler halinde takılmayı seven cins, saldırgan köpekler kategorisinde üst sıralarda yer alıyor.

#12 Köpek Cinsleri; Boerboel

İri mastif köpek cinsinin en büyük örneklerindendir. Afrika kökenli bir köpektir ve afrika çevresinde var olan aslan, sırtlan gibi büyük yırtıcılardan korunmak adına beslenir. Vücut kuvveti yerinde, çene basıncı 150 kg civarındadır. Avcılık ve korumacılık için ideal bir tehlikeli tür sayılabilir.

#13 Köpek Cinsleri; Akita İnu

Japon bekçi köpeği de denilen bu tür, Japonya’da dağlık bölgelerde bulunuyor ve değişik görüntüsü, sessiz tavırları ile sakin bir ırk gibi görünüyor. Tüm bunların aksine ağırbaşlı olmasının yanında, tam bir koruma köpeğidir. Bulunduğu evde kendisinden ve ev sahiplerinden başka hiç bir canlıyı istemez.

#14 Köpek Cinsleri; Boxer

Aslında doğası gereği agrasif bir köpek olmayan orta boy cins köpeğin bu zamana kadar bildirilmiş saldırı vakaları boyundan büyük işlere bulaştığını söylüyor. Çene basıncı 140 kg olan bu sevimli ancak saldırgan cins, dik başlılığı ve sahibini dinlememesi ile ön plana çıkmaktadır. Fazla ağırlığı olmamasına rağmen gögsünden kuvvet alarak saldırılarını vurarak yapar.

#15 Köpek Cinsleri; Rottweiler

Ortalama ağırlıkları 50–70 kg arasında olan bu tehlikeli ırkın tehlikesinin nedenlerinin altında yanlış sahiplenme, kötü davranma ve eğitiminin tam tamamlanmaması yer alır. Adını Almanya’nın kasabasından alan ırkın çenesi 160 kg basınç uygular.

Köpek Cisleri

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.