İş Hayatında Hikaye Tasarımı Nedir?

Herhangi bir kitleyle bağlantı kurmak için basit bir formül;

Harika bir hikâye, unutulmaz bir tiyatro oyunu gibi olmalıdır. Sadece bir hikâye anlatmak yerine, onu harekete geçirmenin yollarını bulmanız ve dinleyicilerinizin zihinlerinde canlanmasını sağlamanız gerekir. Bahsettiğiniz konulara fiziksel ve duygusal hareketleri harmanlamak zorundasınız. Hikâye Tasarımı Yöntemi, iyi bir hikâyeyi hayata geçirmenizi sağlamak için beden dili, duygusal hareketlenmeler ve hikâyeyi yaşamanız anlamına geliyor. İki öğeyi ustalıkla harmanlayarak, hikâyeniz unutulmaz hale gelebilir. Bunu sağlayacak tek şey ise Hikaye Tasarımı… Aslında hikaye tasarımı seksenler dizisinde Butik Ali karakterinin yaptığı şeyin adıdır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.