Murat Baştaş
Murat Baştaş

Murat Baştaş

full stack web developer at omg!medya #ruby #rails #php #laravel