İnceleme lego Batman movie hiç beklemediğim kadar iyi olan film

Ben bu filmin bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Neyse ben konuya geçiyim. Konusu Batman bu sefer en büyük korkusu ve başka boyutlardan düşmanları ile mücadele etmek zorundadır( senaryo üzerinde pek düşünülmemiş). Senaryo çok komik ama espiriler sadece İngilizce verisyonunda komik türkçesinde değil. Bu film batmanin geçmişinede değiniyor batmanin eski çizgi romanlarındaki saçma düşmanları da bu filmde (not bu düşmanlar baya saçma). Batmanin yanlız oldunu biliyoruz ama hiçbir Batman filmi bu batmanin yanlızlına değinmiyor ama bu film değiniyor bu bence bu yüzden artı 1 puanı hak ediyor. Bence bu film çocuk filmi olmaya çalışırken tam anlatmak istedini anlatamıyor. Ben bu filmde yetişkinler için hazırlanan bir filmin zorla çocuk filmi yapılmaya çalışıldını gördüm ama yinede iyi film. Not bu filmi anlamak için batamani çok iyi bilmeniz lazım.

Türkçe versiyonuna puanım 5.0

İngilizce versiyonuna puanım 7.8

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.