Eğitim üzerine

Eğitim sisteminin her yıl değiştiğini ve her yıl değişmeye devam edeceğini biliyoruz. Aptal aptal ticari işletme gibi açılan okullar bizimle beraber büyüdüler. Bizim Harry Potter’la büyüdüğümüz gibi.

Liseler hakkında ne kadar kötü düşünüyorsanız üniversiteler de o kadar kötü.
Bazı okullar hariç bir yere kadar. Onlar da kaybediyorlar güzel özelliklerini.

Okul kültürü, network ve entelektüel birikim/bilim/sanat/finans gibi temel kaynaklara erişimi bulamıyor insanlar.Gerçi başarılı olmak için bunlara da gerek yok ama o ayrı bir konu.Bahaneler üreterek kendinizi uykuya ve boş zaman öldürücü işlere veriyorsunuz. Sonra kahvehanelerde yaşayan amcalara, kadın programları izleyen teyzelere laf söyleyerek onlar gibi olacaksınız, onları küçümseyerek.

Güzide üniversitelerdeki durumu da ben şöyle görüyorum;

Stanford,Harvard veya MIT ‘de okuyan çalışkan ve zengin kaynakları olan bir genç öncekilere ve çevresine bakarak dünyayı etkileyebilecek bir şey yapmak isterken senaryonun Türkiye ayağında Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ , Koç ‘da okuyan çalışkan ve zengin kaynakları olan bir çocuk para veya çevre baskısı ile sevdikleri işi yapamıyorlar.…


İnternet ile büyüyoruz bizler. Bizim hocalarımız, büyüklerimizle en büyük farkımız bu. Bu dünyada kendinize ekleyebileceğiniz 2 güzel özellik

1- Öğrenmeyi öğrenmek.

Matematik 101 öğrenmek veya bir kitabı anlamak için hocaya, okula ihtiyacınız yok artık. Bir çok kaynak ve yoruma hızlıca ulaşabilirsiniz. Böyle olunca kendinize sürekli yeni bir özellik ve bilgi katabileceğiniz bir disiplin oluşturmanız gerekiyor. Prensipleri kendinize hoca, kural edinin.

* Matematik bilenlerle sohbet etmek için ise okula veya okul ortamına ihtiyacınız var şimdilik.

2- Eleştirel düşünce

Çok fazla ama çok fazla bilgi/ses/ gürültü var. Gelecekte daha da artacak. Timeline’niniza gelen çok farklı kaynaktan farklı tarzda bilgiyi algılamak ve sindirebilmek için kendinize savunma mekanizması kurmanız gerekiyor.

Yaşlı olduğu için haklıdır =yanlış
Bir konuda tecrübeli olduğu için paylaştığı tüm bilgiler doğrudur =yanlış
Hoca, mentör, başarı sahibidir dedikleri doğrudur =yanlış

Eleştirel yaklaşarak, rasyonel çerçevede analiz ve sentezlemeye çalışın


Lütfen bir yerlerden sihirli değnek, kaynak, insan beklemeyin. Kaynaklarımız her daim kısıtlı. Entelektüel, sanatsal, teknolojik ve finansal açıdan fakir bir ülkedeyiz. Ailemiz arkadaşlarımız çoğu zaman destek olmayacak aksine engel olacaklar.
Bunu kabul edin !
Kendinizle barışın !
Deneyin !
e
n
e
y
i
n
!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.