Selam, güzel seri için teşekkürler.
Janberk Arıkan
42

Merhaba.

jquery genelde insanların aşina olduğu bir kütüphane ve bana çok soru geldi, jquery’yi react ta kullanabilirmiyiz şeklinde. jquery’nin olmasının tek amacı bu.

lodash’dan kurtulmak yerine, lodash gibi bir kütüphaneyi tanıtmak amacı ile projeye ekledim. Çok faydalı bir kütüphane.

Bu proje bir tutorial projesi, ve adım adım ilerledik. Kafa karıştırmamak için bazı şeyleri ,açık seçik yapmak daha mantıklı. örneğin constructor koymayıp state’i dışarda tanımlasam, constructerdan bahsedemeyecektim. Lodash yerine javascript map kullansaydım lodash’dan bahsedemeyecektim.

Amacım muhteşem bir porje ortaya çıkarmak değil, bir proje ile olabildiğince çok şeyden bahsetmekti.

Merge request’ini master’a değil de yeni bir brunch oluşturursan ekleyebilirim. Makalelerdeki kodlar ile githubdaki kodun farklı olması pek iyi olmaz.

Yorumlarınla tutorial’ı zenginleştirdiğin için teşekkürler :) Bu tartışmadan faydalanacak arkadaşlar olacaktır :)

Like what you read? Give Murat Turkay a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.